aanantain vastaisena yönä, helmikuun kymmenentenä, sähkön tukkuhinta Suomessa meni miinukselle. Voimalat Pohjoismaissa tuottivat sähköä yli kulutuksen, koska yö oli leuto ja tuulinen.

Sähköä tulee varastoida

Sähkön varastointia käsittelevä juttu on TM Ratkaisu -juttusarjan 27. osa. Sarja käsittelee jo käytössä tai vasta kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä.

Sähkön varastointia pidetään ratkaisevan tärkeänä tekijänä uusiutuvan energian, erityisesti tuuli- ja aurinkosähkön läpimurtoa. Sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto tarvitsee varastoja, joihin tuotannon huiput talletetaan ja joista kulutuksen piikit tasataan.

Valtavien akustojen rakentamisen sijaan kannattavampaa voisi olla rakentaa vahvoja ja kattavia siirtoyhteyksiä.

Sähkön pörssihinta pysyi miinuksella aamuyöllä neljän tunnin ajan kello yhdestä kello viiteen. Kello kahden ja kolmen välillä pohjoismaisessa sähköpörssissä megawattitunti maksoi -0,20 euroa.

Periaatteessa siis tunneittain vaihtuvalla hinnalla pörssisähköä ostavalle kuluttajalle maksettiin kuluttamisesta ja tuottajaa laskutettiin tuotannosta.

Tilanne oli harvinainen, mutta ei täysin ainutlaatuinen. Sen odotetaan toistuvan yhä useammin, koska rakennetun tuulivoiman määrä kaiken aikaa lisääntyy.

Halpa tai peräti hetkittäin ilmainen sähkö ei tietenkään ole ongelma vaan mahdollisuus, joka pitäisi hyödyntää. Voisiko ylimääräistä sähköä varastoida vastaisen tarpeen varalle? Varastoidusta sähköstä olisi hienoa kulutuksen huippuhetkinä ammentaa päästötöntä energiaa polttolaitoksien käynnistelyn sijaan.

“Akkuihin sitä ei ainakaan suuressa määrin kannata laittaa. Ei näillä akkujen hinnoilla”, sanoo Lappenrannan teknillisen yliopiston LUT:n sähkömarkkinalaboratorion johtaja professori Jarmo Partanen.

Akuilla on roolinsa sähköjärjestelmässä, mutta suurien energiamäärien varastointiin tai pitkäaikaiseen varastointiin ne eivät ole parhaita.

Pyhäjärvelle kaivoksen yhteyteen suunniteltavan pumppuvoimalan voimalarakennus rakennetaan kokonaan maan alle 1 440 metrin syvyyteen louhittavaan uuteen tilaan. Voimalan käydessä vesi syöksyy maan pinnan korkeudelta, kaivoksen avolouhoksesta putkea pitkin turbiiniin ja edelleen maanalaiseen putkistoon. Vesi pumpataan takaisin avolouhokseen silloin, kun sähkö on halpaa ja sitä on runsaasti markkinoilla.