Sähkö syö mökkiläisten kukkaroa – yksi keino nostaa suosiotaan: ”Lähes riskitön investointi”

Saimaan rannalla loma-asunnon omistava Matti Manninen sanoo, että päätös siirtymisestä aurinkoenergiaan on tämän kesän agendalla. Hän laskee säästävänsä sähkön kulutuksessa jopa parikymmentä prosenttia vuodessa.

Rajusti nousseiden sähkön siirtohintojen takia yhä useampi loma-asunnon omistaja harkitsee siirtymistä aurinkoenergiaan.

OMAKOTILIITON mökkipaikkakuntien kustannuksia vertailleen selvityksen mukaan sähkö syö jo etenkin Järvi-Suomessa eniten loma-asukkaiden kukkaroa.

Harvaan asutulla ja vesistöjen rikkomalla maaseudulla sähkölinjojen rakentaminen on kallista. Rajusti nousseiden sähkön siirtohintojen takia yhä useampi loma-asunnon omistaja harkitsee siirtymistä aurinkoenergiaan.

Näin on tekemässä myös Saimaan rannalla Etelä-Savossa loma-asunnon omistava Matti Manninen. Päätös aurinkoenergiaan siirtymisestä on tämän kesän agendalla.

Manninen laskee säästävänsä ympärivuotisessa käytössä olevan loma-asuntonsa sähkön kulutuksessa jopa parikymmentä prosenttia vuodessa.

– Paitsi sähköstä, hyöty tulee myös sähkön siirrosta ja veroista. Lähes riskittömän investoinnin tuotto on jopa kahdeksan prosenttia. Ja onhan se myös pieni ympäristötekokin, hän sanoo.

Katriina ja Matti Manninen viihtyvät loma-asunollaan Saimaan rannalla. Nyt on pohdinnan alla aurinkoenergiaan siirtyminen korkeaksi kohonneiden sähkön siirtomaksujen vuoksi.

Katriina ja Matti Manninen viihtyvät loma-asunollaan Saimaan rannalla. Nyt on pohdinnan alla aurinkoenergiaan siirtyminen korkeaksi kohonneiden sähkön siirtomaksujen vuoksi.

Kuva: Launo Päivätie

SÄHKÖÖN liittyvät numerot ovat Mannisella hallinnassa. Hän on toiminut muun muassa Espoon Sähkön ja E.ON Suomen toimitusjohtajana sekä johtotehtävissä Imatran Voimassa. Nykyisin hän on yrityskonsultti ja hallitusammattilainen.

Omakotiliiton selvitystä loma-asuntojen kuntakohtaisista kustannuksista hän pitää mielenkiintoisena, mutta sen perustiedot eivät ole hänen mielestään ajan tasalla.

Järvi-Suomen Energia on rakentanut maaseudulle uusia sähkölinjoja muun muassa kyläteiden varsille, jossa ne ovat paremmin ja nopeammin korjattavissa luonnonvoimien vaurioista. Mutta uudistustyöllä on ollut hintansa. Sähkön siirto maksaa maltaita, vaikka sähköä ei käyttäisikään.

Järvi-Suomen Energia on rakentanut maaseudulle uusia sähkölinjoja muun muassa kyläteiden varsille, jossa ne ovat paremmin ja nopeammin korjattavissa luonnonvoimien vaurioista. Mutta uudistustyöllä on ollut hintansa. Sähkön siirto maksaa maltaita, vaikka sähköä ei käyttäisikään.

Kuva: Launo Päivätie

Luomusähkötolppa ilman johtoja. Aurinkoenergian myötä vanhat eristeet kelpaavat vaikka somisteiksi.

Luomusähkötolppa ilman johtoja. Aurinkoenergian myötä vanhat eristeet kelpaavat vaikka somisteiksi.

Kuva: Launo Päivätie

Vertailussa olivat mukana 20 suurinta mökkikuntaa, niiden 35 vuotta vanhat, 50 neliön suuruiset kesämökit, joissa on sähkö ja sauna, mutta mökit eivät ole talvikäytössä.

Mannisen mukaan nykyiset loma-asunnot ovat paljon isompia ja suuri osa niistä on ympärivuotisessa käytössä. Niin myös on myös Mannisten lomakoti Savonlinnassa.

– Jos tutkimuksen perustana olevat tiedot päivitetään nykyhetkeen, etenkin sähkökustannukset nousevat ja erot kasvavat merkittävästi. Sama koskee myös kiinteistöveroja.

KIINTEISTÖVERO ei Mannisen mielestä ole ratkaisevassa asemassa loma-asunnon paikasta päätettäessä. Sitä ratkaisevampia ovat tontin sijainti, luonto ja ympäristö sekä kulkuyhteydet.

Mannisen mukaan loma-asutus on monille pienille kunnille suorastaan elinehto.

– Loma-asukkaat tuovat kunnille merkittävästi työtä ja toimeentuloa paikallisille yrittäjille. Kunnallisia palveluja kuormitamme vähän, esimerkiksi koulu- ja sosiaalipalveluja emme ollenkaan, terveyspalvelujakin vain vähän.

Manninen toivoo, että kunnat kiinnittäisivät nykyistä enemmän huomiota loma-asukkaita palvelevaan infraan, esimerkiksi yksityisteiden kunnossapitoon.

– Yksityistiet palvelevat myös vakituista asutusta ja virkistyskäyttöä. Vakituinen asutus on maaseudulla vähentynyt ja tieinfran ylläpito on jäänyt entistä pienemmän porukan vastuulle.

Sähköasiantuntijana elämäntyönsä tehnyt Matti Manninen on sitä mieltä, että loma-asukkaat ovat monelle maaseutukunnalle ja -kaupungille elinehto.

Sähköasiantuntijana elämäntyönsä tehnyt Matti Manninen on sitä mieltä, että loma-asukkaat ovat monelle maaseutukunnalle ja -kaupungille elinehto.

Kuva: Launo Päivätie

MYÖS hyvät tietoliikenneyhteydet ovat loma-asukkaille entistä tärkeämpiä.

– Tämä kevät ja kesä on osoittanut, että etätyö on arvossaan ja se tulee entisestään lisääntymään. Etenkin mobiiliyhteyksiin on syytä saada lisää kapasiteettia. Tälläkin paikalla on riittävän voimakas kenttä nopeaan yhteyteen, mutta sen kapasiteetti ei riitä silloin, kun verkossa on paljon käyttäjiä. Joskus Hesari aukeaa viidessä sekunnissa, joskus siihen menee viisi minuuttia.

Lähde: is.fi