HS:n tiedot: Hallitus etsii matkustus­rajoituksiin mallia, joka perustuu enemmän testeihin kuin karanteeneihin

PÄÄMINISTERI Sanna Marinin (sd) hallitus on etsinyt useita päiviä matkustamiseen sääntöjä, joita ei tarvitsisi jatkuvasti muuttaa.

HS:n tietojen mukaan käsittelyssä on luonnos, joka perustuu nykyistä enemmän testeihin.

Matkustaja vapautuisi kahden viikon karanteenisuosituksesta, jos hänellä olisi näyttää lähtömaasta annettu negatiivinen tulos koronavirustestistä. Lisäksi matkustajan pitäisi ottaa vielä Suomessa toinen testi.

ESILLÄ on myös ehdotus, että korkeintaan kolmen päivän työmatkalle tulevalle riittäisi lähtömaassa otettu testi. Lisäksi hänen pitäisi tehdä töitä karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Tämä ei koskisi niitä maita, joissa koronaviruksen tartuntariski ei ole merkittävästi suurempi kuin Suomessa. Näissä ”vihreissä” maissa taudin ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon (alle 8–10 tapausta sataatuhatta asukasta kohti 14 päivän aikana). Niistä voi tulla nytkin Suomeen ilman suositusta jäädä karanteeniin. Näitä maita on enää hyvin vähän.

Muista maista tulevia suositellaan jäämään kahdeksi viikoksi karanteeniin.

Jatkossa terveysviranomaiset määrittelisivät tartuntarajat.

HALLITUS ei ole vielä sopinut mistään, mutta eri puolueista saatujen tietojen mukaan ainakin työmatkustamista aiotaan järkeistää.

Päätökset on tarkoitus tehdä keskiviikkona hallituksen neuvottelussa.

Kaikissa vaihtoehdoissa on huonot puolensa. Hallituksen pitää löytää vastaus lukuisiin kysymyksiin: Kuka ottaa ja maksaa testit? Jos matkustaja on työntekijä, pitääkö työnantajan maksaa testi? Riittääkö testikapasiteetti? Kuka varmistaa, että lähtömaan todistus on oikea? Kuinka moni edes ottaisi vapaaehtoisen testin Suomessa?

EUROOPAN unioni julkaisi perjantaina uudet matkustussääntönsä, jotka ovat merkittävästi lievemmät kuin Suomen.

Komissio ehdottaa, että vapaata liikkuvuutta ei saisi rajoittaa, jos tautitapausten määrä on alle 50 tai positiivisten testien määrä olisi korkeintaan kolme prosenttia testatuista. Lisäehtona on se, että lähtömaassa tehdään viikoittain yli 250 testiä sataatuhatta asukasta kohden.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on esittänyt, että Suomessa raja pitäisi nostaa ainakin 25:een.

Testien mukaan Suomessa esiintyy koronavirusta vähemmän kuin juuri missään muualla Euroopassa, mutta Suomen menestys myös vaikeuttaa rajasäännöksien lieventämistä.

Hallitus ei halua tehdä päätöksiä, joilla hyvä tilanne alkaisi heikentyä olennaisesti. Tämän takia Suomen rajasäännökset ovat olleet Euroopan tiukimpia.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiukensi matkustussuosituksiaan elokuussa.

Nykyään kaikkien muiden kuin niin sanotuista vihreistä maista palaavien pitäisi jäädä omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi. Testi tai työskentely ei vapauta suosituksen noudattamisesta automaattisesti.

Vielä kesällä Suomessa oli voimassa sääntö, että kahden viikon karanteenisuositus ei estä työntekoa.

Viranomaisten mielestä tiukennuksia tarvittiin siksi, että tautitilanne alkoi huonontua varsin nopeasti kesän jälkeen ja koulut olivat avautumassa.

Tiukoilla säännöillä haluttiin taata, etteivät riskimaista lomalta palaavat ja elokuussa lomailevat eurooppalaiset pahenna merkittävästi Suomen tilannetta.

Ei ole tietoa, kuinka paljon rajoitus auttoi, mutta Suomessa tautitilanne on pysynyt varsin hyvin aisoissa toisin kuin lukuisissa muissa Euroopan maissa.

ERITYISESTI elinkeinoelämä on arvostellut Suomen matkustussääntöjä.

Matkailuelinkeinoa uhkaavat massatyöttömyys ja konkurssiaalto, jos ulkomaalaiset matkailijat eivät pääse Suomeen.

Yritykset tarvitsevat ulkomailta laitekorjaajia ja muita työntekijöitä, joita Suomessa ei ole tarjolla.

Tällä hetkellä Virosta saa vielä tulla Suomeen vapaasti. Viron tautitilanne on kuitenkin huonontunut niin, että jos Suomi pitää nykyiset määräyksensä voimassa, virolaisten rakennustyöläisten pitäisi todennäköisesti pian jäädä kahdeksi viikoksi karanteeniin ennen töihin ryhtymistään.

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ (LVM) kertoi maanantaina illalla lähettäneensä lausunnolle muutosehdotuksen liikenteen palveluista annetusta laista.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset negatiivisen koronavirus­testituloksen tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä tautitilanteen niin vaatiessa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom päättäisi THL:n esityksestä alueista, joista lähteviin tai joiden kautta kulkeviin matkustajiin testivelvoitetta sovellettaisiin. Ehdotuksen mukaan kuljetuspalvelun tarjoajan olisi tarkastettava rajat ylittävässä liikenteessä, että matkustajalla on mukanaan todistus negatiivisesta korona­testituloksesta.

Matkustajalla olisi velvollisuus hankkia todistus negatiivisesta testituloksesta ennen matkaa ja näyttää todistus kuljettajalle, eli esimerkiksi lentoyhtiölle, ennen liikennevälineeseen nousemista.

Todistusta ei kuitenkaan vaadittaisi Suomen kansalaiselta, Suomessa pysyvästi asuvalta ulkomaalaiselta, turvapaikanhakijalta tai välttämätöntä tehtävää suorittavalta matkustajalta.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan hallitus varautuu uuteen pandemia-aaltoon monin tavoin, joista lainsäädäntömuutokset ovat yksi keino.

”Pidän nyt ehdotettavaa lähtömaatestausta yhtenä kiireellisimmistä asioista. Haluamme estää tartuntataudin leviämisen, mutta myös lisätä matkustajien luottamusta matkustuksen turvallisuuteen. Valmistelemme parhaillaan myös muita lainsäädäntömuutoksia, jotka lisäävät liikenneviranomaisten toimivaltaa terveysturvallisuuden takaamiseksi”, Harakka sanoo ministeriön tiedotteessa.

Lain lausuntokierros päättyy ensi viikon maanantaina. Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyn aikana, ja se olisi voimassa ensi vuoden loppuun saakka.

Lähde: hs.fi