Rovaniemen matkailun elpyminen voi kestää viisi vuotta, ennustaa Visit Rovaniemi – korona kurittaa matkailukaupunkia isosti

Korona koettelee raskaalla kädellä Rovaniemen matkailua. Rovaniemen matkailumarkkinointiyhtiön Visit Rovaniemen hallituksen ennusteen mukaan matkailuvuorokausien kertymä tältä vuodelta on lähes puoli miljoonaa vuorokautta pienempi kuin vuonna 2019. Se tarkoittaisi noin 60 prosentin vähennystä yöpymisissä.

_ Muutos on varsin raju. Vielä kun sitä verrataan aikaisempien vuosien ennen näkemättömään kasvutahtiin, romahdus sieltä on tuntuva, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

Luvut havainnollistavat alalla ennakoimattomia koronavaikutuksia kaupungin matkailuvolyymiin, matkailijan rahankäyttöön sekä matkailun tuomaan työllisyyteen Rovaniemellä.

Yrityksillä iso kuilu edessä

Vuodesta 2021 alkaen kasvun uskotaan olevan voimakkaampaa kuin aiempina vuosina, jos menestyviä yrityksiä on edelleen jäljellä.

– Jos rajoituksia puretaan, pääsemme etenemään positiivisella uralla. Kysymys on, kuinka sinne selvitään eli päästään ison kuilun yli loppuvuoden aikana. Meillä on iso huoli yritysten selviämisestä, Kärkkäinen lisää.

Vaikka kasvu on jopa kymmeniä prosentteja, menee Visit Rovaniemen mukaan arviolta 4-5 vuotta, ennen kuin viime vuoden tasolle on mahdollista päästä.

– Se perustuu siihen, että pohjaluvut Rovaniemellä ovat olleet kovat. Tuoreilla matkailuun liittyvät päätökset antavat osviitan kasvuvauhdille.

200 miljoonan euron menetys

Majoitusvuorokausien tuomat euromäärät laskevat ennusteen mukaan noin 43,3 miljoonaa euroa. Matkailijoiden Rovaniemellä käyttämä euromäärä laskee puolestaan yli 150 miljoonaa euroa. Yhteensä siis matkailijoiden tuomasta rahasta jää saamatta arviolta lähes 200 miljoonaa euroa. Tässäkin Visit Rovaniemi ennustaa, että menee yli neljä vuotta, ennen kuin vuoden 2019 tasolle päästään näissä summissa takaisin.

Luvut näkyvät myös matkailun tuomassa työllisyydessä. Koronaromahduksen myötä Visit Rovaniemi ennustaa, että tänä vuonna matkailun parissa työskennellään noin 1 400 henkilötyövuotta pienemmällä määrällä.

– Tässä ei ole tarkkaa jaottelua sesonkityöntekijöiden ja vakituisten työntekijöiden välillä, koska sitä aineisto ei mahdollista. Olemme laskeneet rekisteröityneiden majoitusvuorokausien määrän ja matkailutulon ja suhteuttaneet sen lukuun, jolla matkailutyöllisyys on vuodesta 2016 lähtien ollut seurannassa, Kärkkäinen selventää.

Visit Rovaniemi toivoo valtionhallinnon tarkastelevan tuoreimpia matkustusrajoitusten karanteeni- ja testausvelvoitteita, jotta matkailussa päästäisiin kääntymään kasvuun jo ennakoitua neljää tai viittä vuotta aiemmin.

Lähde: Yle.fi