HS:n tiedot: Vapaa-ajan matkustaminen Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä vaikeutuu ensi viikolla

SUOMEN hallitus todennäköisesti tiukentaa vapaa-ajan matkustamista muun muassa Virosta ja Ruotsista Suomeen ensi maanantaina.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu ennakoi maanantaina, että ensi maanantaista lähtien vain työmatkalaiset voivat matkustaa Virosta Suomeen ilman asettumista omaehtoiseen karanteeniin.

Reinsalu perusteli näkemystään sillä, että Viron koronavirustartuntojen määrä on 30,85 sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Myös Suomessa koronavirustartuntojen määärä on lähtenyt jälleen kasvuun. Tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi 149 uudesta tartunnasta.

SUOMESSA on voimassa linjaus, että vapaa matkustaminen on voimassa vain maista, joissa on enintään 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

”Suomessa työskentelevät saavat edelleen matkustaa ilman karanteenia ja rajoituksia, mutta muut velvoitetaan kahden viikon omaehtoiseen karanteenin, jota saatetaan myös valvoa”, Reinsalu sanoi Viron yleisradioyhtiölle.

Suomen hallitus ei kuitenkaan ole vielä tällaista päätöstä tehnyt. Hallituspiireistä sanotaan HS:lle, että Suomi tulee lähes varmuudella tiukentamaan matkustusta Virosta ja Ruotsista. Näin käy, mikäli hallitus toteuttaa syyskuun 11. päivä tekemäänsä periaatelinjaustaan.

Päätös koskee ulkomaisia turisteja. Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös lähtökohtaisesti oikeus lähteä Suomesta. Suomesta muualle matkustavan on itse tarkistettava, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa. Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.

HALLITUS tekee päätöksensä virkamiesten tekemän ehdotuksen perusteella. Rajavartioylitarkastaja Anne Ihanuksen kirjoittamaa ehdotusta käsitellään parhaillaan sisäministeriössä. Ihanus ei paljasta, mitä esityksessä lukee.

”Hallitushan ei ole tehnyt mitään päätöksiä. Hallituksen edellinen linjaus oli, että viikoittain näitä rajoituksia tarkastellaan. Torstaina mahdollisesti tehdään seuraavat päätökset, sen enempää tässä vaiheessa ei voi sanoa”, Ihanus sanoo.

Ihanuksen esitys kiertää ensin hänen esimiestensä kautta sisäministeriön kansliapäällikölle ja lopulta sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr). Ohisalo lopulta päättää, mitä sisäministeriön esittää. Hallitus voi myös poiketa sisäministeriön esityksestä, mutta mitään valmistelua muusta esityksestä ei ole tekeillä.

SUOMI on siirtymässä uuteen testauksiin perustavaan maahantulomalliin, mutta se vaatii lakimuutoksen, eikä se ole vielä voimassa.

Siirtymäkauden malli voimassa 1.10.–22.11. Hallitus voi toki myös muuttaa sitä, mutta valmistelua muutoksesta ei ole käynnissä.

Siirtymäkauden mallin mukaan yli 25 tautitapauksen ilmaantuvuuden raja-arvon maista saapuville suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Poikkeus ovat työ ja muu välttämätön syy. Heidän kohdallaan suositellaan ennakkotestausta ennen maahan saapumista.

Suomessa asuva voisi lyhentää kahden viikon karanteenia käymällä testissä heti Suomeen saavuttuaan ja menemällä toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen.

Siirtymäkauden aikana työssäkäynti ja muu rajayhteisöjen päivittäinen kanssakäynti on mahdollista pohjoisella maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä. Siirtymäkauden aikana ei myöskään vaadittaisi testaustodistusta ja karanteenia, jos koronaviruksen ilmaantuvuus on suurin piirtein samalla tasolla Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Hallitus tekee päätöksen uusista matkustusrajoituksista torstaina. Päätös nojaa THL:n tietoihin muiden maiden tautitilanteesta.

Myös erityisryhmien maahantulo sallitaan perustellusta syystä kaikista maista. Tällaisia erityisryhmiä ovat esimerkiksi kulttuurin, urheilun ja elinkeinoelämän edustajat. Perusteltuja syitä puolestaan ovat erityisesti toimialan elpymiseen, uuden kasvun tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvät välttämättömät tehtävät.

Lähde: hs.fi