Ministeriö: Kaikki turistit joutuvat karanteeniin yli 72 tunnin matkalla – Suomi maksaa toisen koronatestin

Suomeen ei saa tulla korkean ilmaantuvuuden niin sanotuista ”punaisista maista” kuin Suomeen palatakseen, työmatka- tai kauttakulkutarkoituksessa tai muusta välttämättömästä syystä. EU- ja Schengen-alueen ulkopuolisista punaisista maista työmatkailukaan ei ole sallittua. (Ajantasainen ohjeistus löytyy kokonaisuudessaan Rajavartiolaitoksen sivuilta.) Korkean ilmaantuvuuden maa on maa, jossa on havaittu yli 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana.

Näistä maista Suomeen tuleville suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Lokakuun alusta alkaen omaehtoista karanteenia voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä. Suomessa asuva voi hakeutua ensimmäiseen koronatestiin heti lentokentällä tai satamassa ja 72 tuntia myöhemmin toiseen testiin kotipaikkakunnallaan.

Muiden kuin Suomessa asuvien maahantulijoiden testaaminen onkin monimutkaisempaa. Valtioneuvosto kertoo siitä tiedotteessaan näin:

”Muille maahantulijoille suositellaan ensimmäistä koronatestiä enintään 72 tuntia (3 vuorokautta) ennen Suomeen saapumista. Toiseen koronatestiin tulisi mennä aikaisintaan 72 tuntia (3 vrk) Suomeen saapumisen jälkeen. Toisen testin tulokseen saakka maahan saapujan tulisi olla omaehtoisessa karanteenissa majapaikassaan. Omaehtoinen karanteeni päättyy, jos testitulos on negatiivinen. Jos testitulos on positiivinen, lääkäri määrää henkilön karanteeniin, kunnes hän on parantunut.”

Miten näiden Suomessa vierailijoiden testit käytännössä järjestetään?

Sosiaali-ja terveysministeriön viestintä välitti haastattelupyynnön aiheesta ministeriön asiantuntijoille. He olivat liian kiireisiä puhelinhaastatteluun mutta ehtivät vastata sähköpostitse lähetettyihin kysymyksiin kirjallisesti. Vastaajina ovat viestinnän mukaan johtaja Tuija Kumpulainen ja johtaja Pasi Pohjola.

Kun matkustaja saapuu ”punaisesta maasta”, millainen testi hänellä pitää olla suoritettuna? Eri maissa on erilaisia testejä.

”Tällä hetkellä perustesti on ns. PCR-testi, joka on standardi useimmissa maissa, ja kertoo, että henkilöllä ei sitä tehtäessä ole tautia. Myös lääkärintodistus aiemmin sairastetusta, laboratoriovarmistetusta koronataudista hyväksytään.”

Minkälainen ja minkä kielinen testidokumentin pitää olla? Kuka sen tarkastaa?

”Käytännössä suomi, ruotsi ja englanti. Pohdinnassa ovat olleet myös ranska, saksa ja venäjä. Hyväksytyt kielet vahvistetaan ennakkotestiä koskevassa lainsäädännössä, joka on vielä valmistelussa. On matkustajan oma etu tuoda mukanaan ymmärrettävä todistus, jotta rajaprosessi on mahdollisimman joutuisa. Tarkastaja on viranomainen (voi vaihdella, virka-apua käytetään).”

Vaaditaanko myös kaikilta lapsilta testitulos?

”Lapsikin on matkustaja.”

Miten toimitaan, jos matka kestää yli 72 tuntia? Joutuvatko kaikki silloin karanteeniin, vaikka olisi negatiivinen testitulos?

”Kyllä.”

Miten matkan kesto todistetaan, ja kenelle? Kuka valvoo?

”Viranomaistoimintaa rajalla. Paluulippu on yleensä hyvä pohja matkan kestolle.”

Minkälainen karanteeni on? Suljetaanko ihmiset hotellihuoneisiin? Saako käydä ravintolassa, vai tuodaanko ruuat huoneeseen? Saako liikkua missään, edes ulkona?

”Suosittelemme tutustumista THL:n ohjeisiin karanteenin toteuttamisesta.”

THL:n ohjeet omaehtoisesta karanteenista on ensisijaisesti laadittu Suomessa asuville, Suomeen palaaville matkustajille. Niinpä niissä puhutaan kodista ja työpaikasta ja harrastuksista. Mutta tähänkin sovellettava yleisohje lienee: ”Vältä väkijoukkoja ja lähikontakteja niin paljon kuin mahdollista. Käy vain välttämättömillä asioilla. Ellei sosiaalista kanssakäymistä voida välttää, kiinnitä erityistä huomiota turvaväliin.”

Entä 72 tunnin jälkeen vaadittava toinen koronatesti: Kuka sen maksaa? Missä järjestetään? Kauanko tuloksia odotellaan, ja kestääkö karanteeni sen odotusajan myös?

”Maksaja on tämän hetken arvion mukaan Suomi. Järjestetään paikallisesti ja tulosten saapuminen vaihtelee. Rajalla tehty karanteenipäätös on voimassa ja se pitää purkaa negatiivisen tuloksen saapumisen jälkeen.”

Mitä jos tulos on positiivinen – jatkuuko karanteeni samassa paikassa?

”Vrt. THL-sivusto. Positiivinen = sairastunut ja johtaa eristyspäätökseen. Sijainti voinnin mukaan, sairaimmat sairaalassa.”

Lähde: uusisuomi.fi