Matkailu murroksessa – yhteistyöllä eteenpäin

Matkailu alkoi virkistyä kesäkuussa hallituksen koronarajoitusten purkauduttua. Varsinais-Suomen kesäajasta elävälle matkailulle tämä osui parhaimpaan sesonkiin. Heinäkuussa saimmekin lukea ennätyskaudesta. ”Vaikeuksia päästä koko saarelle”, kirjoitti Ilta-Sanomat 15.7. ja aloitti mediahehkutuksen erityisesti saaristomme matkailusta. Ruuhka toi mukanaan käytännön haasteita niin saavutettavuuden kuin ennakoimattomuuden vuoksi: ”…bensasäiliöt tyhjenivät useissa satamissa”, kirjoitti Helsingin Sanomat 21.7.

Ilo kansallisesta medianäkyvyydestä vaihtui nopeasti uuteen huoleen. Heinäkuun lopussa raportoitiin, miten ruuhkauutisointi säikäytti matkailijat pois Saariston rengastieltä. Tehtyjä varauksia peruttiin, eivätkä viime hetken varauksilla kyetty tilannetta paikkaamaan kaikkialla.

Suomen matkailustrategiaan vuosille 2019–2028 on kirjattu päälinjaukseksi ”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun”. Varsinais-Suomen liitto vie strategiaa eteenpäin maakuntatasolla työstämällä tiekarttaa alueen toimijoiden kanssa.

Esa Högblom, Varsinais-Suomen liiton matkailuasioiden erikoissuunnittelija, kirjoitti 14.9. tiekarttatyöskentelystä: ”Kaikkein keskeisin kysymys oli kuitenkin yhdessä tekemisen pelisääntöjen korostunut tarve. Tämä pitää saada toimimaan myös Varsinais-Suomessa.”

Tiekartan tavoitteita edistetään seudullisen kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n ja maakuntaliiton rahoittamassa Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen ekosysteemin kehittämishankkeessa. Kaikkiaan maakuntamme käynnissä oleviin 17 matkailuprojektiin on saatu hankerahoitusta yli kolme miljoonaa euroa.

Hanketieto on tähän asti ollut hajallaan ja matkailutoimijoiden haastavaa löytää ja hyödyntää sitä. Valmisteilla on kuitenkin digitaalinen alusta, joka tulee helpottamaan tiedon löytämistä ja vahvistamaan yhdessä tekemistä osallistamalla yritykset, (korkea)koulut, matkailun markkinointiorganisaatiot ja yhdistykset yhteisiin tavoitteisiin.

Kestävä matkailuliiketoiminta vaatii muun muassa matkailijamäärien ennakointia, jolla voidaan edistää sujuvien vihreiden matkaketjujen suunnittelua sekä palveluiden saatavuutta oikeaan aikaan. Ennakoinnilla voidaan vaikuttaa myös ruokahävikin määrään sekä henkilöstöresurssien mitoittamiseen.

Ennakointi puolestaan vaatii ajantasaista dataa ja tiedolla johtamista. Miten ennakoida, kun trendit muuttuvat uutisotsikoiden perusteella? Mihin tietoon nojata, kun matkailu oli pysähdyksissä kevään ja asiakaskunta uudistui hetkessä?

Tilastojen lisäksi koronan vaikutuksista saadaan lisätietoa Turun ammattikorkeakoulussa tehtävistä opinnäytetöistä. Jennifer Ward havainnoi ohjelma- ja tapahtumapalvelutoimijoiden kotisivuja toukokuusta heinäkuuhun. Useimmat yritykset viestivät koronaan liittyen kotisivuillaan vain henkilömäärärajoituksista ja hygieniaohjeista. Vajaa neljännes havainnoiduista toimijoista kehitti korona-aikaan sopivia palveluita houkutellakseen kävijöitä tai ylläpitääkseen asiakkaiden kiinnostusta. Tarve muutosjoustavuuden sekä kriisin aikaisen viestinnän vahvistamiseen onkin ilmeinen.

Matkailun haasteet eivät ole ohi, vaikka kesän peruuntuneista tapahtumista huolimatta Turun keskustahotelleissa heinäkuu oli vilkas. Koulujen alettua eivät edes Paavo Nurmen kisat saaneet hotelleja täyteen ulkomaisten asiakkaiden ja yritysryhmien puuttuessa.

Etätyösuositukset jatkuvat ja harva yritys on valmis ottamaan tartuntariskiä tapahtumissa, vaikka alalla on panostettu kokousten turvallisuuteen. Tämä näkyy arkipäivien käyttöasteissa syyskuussa, vaikka viikonloppuisin asiakkaita riittääkin kohtuullisesti.

Upea matkailutuote ei yksin riitä – yrityksillä ei ole varaa menettää asiakkaita puutteellisen viestinnän vuoksi, eikä maakunta voi tuudittautua muutaman viikon menestykseen. Jokainen voi vaikuttaa suosikkipalveluidensa säilymiseen käyttämällä paikallisia palveluita aktiivisesti, kunhan yritykset viestivät aukiolo- ja palvelutiedoistaan ajantasaisesti.

Lähde: ts.fi