Energiamuutos iskee: Vapo vähentää väkeä, laittaa turvesoita kiinni ja tekee ison alaskirjauksen – Viime vuonna tuotannossa yli 300 suota, ensi vuonna alle 50

Vapo-konserni tekee arviolta 102 miljoonan euron alaskirjauksen. Alaskirjauksen merkittävin syy on energiaturpeen ennakoitua voimakkaampi kysynnän lasku Suomessa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Alaskirjauksesta 80 miljoonaa euroa kohdistuu tuotantoalueiden sulkemiseen ja erityisesti turvesubstanssiin lopetettavilla energiaturvetuotantoalueilla, joilta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa tuottaa energiaturvetta.

Muu osa alaskirjausta kohdistuu suljettavien tuotantoalueiden poistamattomaan infrastruktuuriin eli pääasiassa tiestöön ja vesienkäsittelyjärjestelmiin.

Vuonna 2019 Vapon energiaturpeen kysyntä Suomessa laski 20 prosenttia edellisvuodesta. Tämän vuoden aikana lasku on jatkunut saman tasoisena, ja ennusteiden mukaan se jatkuu edelleen.

Vuonna 2019 Vapo tuotti Suomessa energiaturvetta yli 300 tuotantoalueella, runsaalla 150 tuotantoalueella vuonna 2020, ja ensi vuonna tuotannossa on suunnitelman mukaan vajaat 50 energiaturpeen tuotantoaluetta.

Yhtiön arvion mukaan Vapon energiaturpeen tuotanto on vuonna 2025 enää 30 prosenttia vuoden 2019 tuotannosta.

Vuonna 2020 Vapo-konsernin oma energiaturpeen käyttö eli energiaturpeen myynti Nevel Oy:lle on reilusti alle 10 prosenttia Vapon energiaturpeen kokonaismyynnistä.

Säästöt käyntiin

Vapon tavoitteena on saavuttaa Suomen energiaturpeen tuotanto-organisaatiossa, polttoaineliiketoiminnassa ja konsernin tukitoiminnoissa yhteensä 25 miljoonan euron säästöt kahden-kolmen vuoden aikana.

Osana säästöohjelmaa yhtiö käynnistää muun muassa energiaturpeen tuotannosta vastaavassa organisaatiossa, polttoaineliiketoiminnassa ja konsernin tukitoiminnoissa tuotannollisista ja taloudellisista syistä yt-menettelyn.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä 182 työntekijää. Neuvottelujen arvioidaan johtavan enimmillään 25 henkilötyövuoden vähentymiseen. Neuvottelut alkavat 23.11.2020 ja niiden arvioidaan kestävän ensi vuoden puolelle.

Nopeus yllätti

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan energiaturpeen kysynnän väheneminen on yllättänyt nopeudellaan kaikki.

“Olemme onnistuneet kahden vuoden aikana parantamaan konsernin toiminnallista tehokkuutta noin 30 miljoonalla eurolla. Valitettavasti se ei riitä nyt, vaan meidän on turvattava lyhyen ajan kilpailukykymme, jotta pystymme toimimaan kannattavasti pitkällä aikavälillä”, Tempakka sanoo tiedotteessa.

Lähde: Kauppalehti