Uudet kansallispuistot tulossa Sallaan ja Evolle: ”Kun luonto köyhtyy, tarvitsemme lisää keitaita”

Hallitus ryhtyy valmistelemaan uusien kansallispuistojen perustamista Itä-Lapissa sijaitsevan Sallatunturin alueelle ja Kanta-Hämeessä sijaitsevalle Evon metsäalueelle. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotti uusien puistojen perustamisesta tiistaina.

Salla ja Evo voittivat ympäristöministeriön tekemässä selvityksessä muut ehdotetut alueet. Ympäristöministeriölle on tämän hallituskauden aikana tehty kansallispuistoaloitteet viidestä kohteesta. Näitä ovat Sallan ja Evon lisäksi, Korouoman rotkolaakso Posiolla, Porkkalan saaristo sekä yhdistetty alue Punkaharjun kansallismaisemasta ja Haarikon metsistä. Näiden viiden lisäksi tarkastelussa on ollut muitakin alueita.

Kansallispuistoverkoston laajentaminen on kirjattu Sanna Marinin (sd) johtaman hallituksen ohjelmaan.

Ympäristöministeriön mukaan Sallatunturin kansallispuistosta voidaan heti ryhtyä valmistelemaan hallituksen esitystä, joka voitaisiin antaa eduskunnalla jo kevätkaudella 2021. Evon suhteen ministeriö aikoo koota alueen toimijoista työryhmän, jonka työn pohjalta valmistelussa edetään.

– Tänä vuonna suomalaiset ovat löytäneet luontoon ennennäkemättömällä innolla. Luonto on tuonut rauhaa poikkeusaikoina, ja kansallispuistojen kävijämäärät kasvoivat alkuvuonna jopa 20 prosentilla. Kansallispuistot ovat jokaisen suomalaisen ulkoilupaikkoja, mutta ennen kaikkea ne säilyttävät ja vahvistavat luonnon monimuotoisuutta. Kun luonto köyhtyy, tarvitsemme lisää näitä keitaita. Siksi on upeaa, että pääsemme nyt liikkeelle uusien kansallispuistojen perustamisessa, Mikkonen iloitsee ministeriön tiedotteessa.

Mikkonen muistuttaa, että Suomen kansallispuistoverkosto on kansainvälisestikin tunnettu ja tunnustettu korkeasta laadustaan. Tämän takia uuden puiston perustamista edeltää perusteellinen selvitystyö, ja päätökset perustuvat tutkittuun tietoon.

Vain vähän suojeltu

Sallatunturin kansallispuistoa suunnitellaan perustettavaksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle luonnonsuojelualueelle. Noin 10 000 hehtaarin laajuista aluetta pidetään luontoarvoiltaan arvokkaana, sekä ekologisesti ja maisemallisesti ehjänä kokonaisuutena aivan Suomen itärajalla.

Sallatunturin maisemat vaihtelevat tuntureista ja harjuista näyttävään, noin 250 metriä syvään Aatsinginhaudan rotkolaaksoon. Alueen luonnossa korostuvat vanhat, korkealla kasvavat ja tykkylumen muovaamat metsät sekä monimuotoiset aapasuot.

Kanta-Hämeessa sijaitsevan Evon metsäalueella on puolestaan tavoitteena alueellisen työryhmän voimin ehdottaa kansallispuistolle rajaus, joka ottaisi huomioon Evolla toimivien tahojen aluetarpeet sekä mahdollistaisi hirvien kaatamisen puiston ulkopuolella.

Puiston ulkopuolelle on tarkoitus jättää ainakin Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsä ja partiolaisten pysyvä leirialue.

Evon alue on noin 8 000 hehtaarin pinta-alallaan eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja, yhtenäinen ja paikoin erämäinenkin vanhojen metsien alue. Evon metsät tarjoavat elinympäristöjä erityisesti lahopuulla ja palaneella puulla elävälle uhanalaiselle lajistolle. Metsäluonnon lisäksi alueella on paljon muutakin: harjuja, lukuisia pikkujärviä ja -lampia, pikkusoita ja virtavesiä sekä perinneympäristöjä.

Evon kansallispuistoa perustellaan myös Etelä-Suomen metsien vähäisellä suojelumäärällä, sillä vain muutama prosentti niistä on nykyisellään suojeltu.

Lähde: Iltalehti