Lähes puolet Vantaan tartunnoista vieraskielisillä – Keikkatyöläisten osuus korostuu!

Vantaan tartuntamäärät ovat suuria, koska Vantaa sijaitsee ruuhka-Suomessa, jossa asutaan tiiviisti ja ihmiset kohtaavat toisiaan.

– Vantaan tautitilanne ei oleellisesti poikkea Helsingin tilanteesta, huomauttaa apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Vantaa kertoi tänään kaupunginjohtajan infotilaisuudessa koronatartuntaluvuista, jotka ovat ennätyksellisen korkeat.

VANTAAN kohdalla tartuntaluvuissa korostuu myös vieraskielisten osuus.

– Tällä hetkellä hieman alle puolet tartunnan saaneista puhuu jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia, Aronkytö kertoi.

Vantaan väestössä vieraskielisten osuus on noin 20 prosenttia.

Vieraskielisten tartunnan saaneiden keskuudessa taas korostuu piikkinä viron- ja venäjänkieliset työntekijät, jotka asuvat Vantaalla tilapäisesti tai kulkevat kahden maan väliä.

Aronkytö kertoo tartuntalukujen lisääntyneen etenkin joulun jälkeen, kun työntekijät palasivat Suomeen.

Tartuntaryppäitä on todettu useilla pääkaupunkiseudun työmailla.

Työmaiden ohella tartuntoja syntyy perhepiirissä, kauppakeskuksissa ja työpaikoilla.

KAUPUNKI on käynyt vuoropuhelua suurten rakennusyritysten kanssa, jotta koronatartuntojen ehkäisemiseen kiinnitettäisiin huomiota työmailla.

Tartuntamäärät nousussa: Kaupoissa ja työmailla käytetään liian vähän maskeja – Vantaa patistaa kirjeellä

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo ymmärtävänsä, ettei työmailla ole joka tilanteessa mahdollisuutta pitää huolta suojautumista.

Vantaa myös tarvitsee ulkomailta tulevia työntekijöitä.

Rajaliikenteen kiristymisen satamissa toivotaan vähentävän tartuntoja työmailla.

Aronkytö toteaa, että varustamoiden vaatimus negatiivisesta testituloksesta auttaisi asiaa.

VANTAA vastaa tartuntojen kasvuun uudella rokotuspisteellä, joka on avattu Hakunilaan.

Hakunilassa asuu paljon vieraskielistä väestöä ja keikkatyöläisiä.

Pisteellä jaetaan myös monikielistä tietoa koronasta ja sen leviämisen ehkäisemisestä.

Maksuttomaan testiin pääsee vuorokauden sisällä ja myös tuloksen saa vuorokauden sisällä.

Lähde: VS