Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 132 253 ja muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 47 051, kertoo Tilastokeskus.

Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 74 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Tammikuussa 2021 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä väheni 92 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä väheni 88 prosenttia verrattuna vuoden 2020 tammikuuhun.

 

Matkustajista puolet eli 50 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja toinen 50 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 67 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna neljä prosenttia.

Tammikuussa 2021 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 10 587 tonnia, mikä oli 38 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 99,7 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 5 526 tonnia oli lähteviä ja 5 061 tonnia saapuvia.

Lähde: Yle