Kellot siirretään kesäaikaan ensi sunnuntaina – siirtelyn lopettamisesta ei edelleenkään päätöstä

Kelloja siirretään tulevana viikonloppuna tunnilla eteenpäin. Kesäaikaan siirrytään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 3.00.

Kesä- ja talviaikaan siirtyminen on yhtenäinen käytäntö Euroopan unionissa. Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien. Vuonna 2018 Euroopan komissio ehdotti, että kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luovuttaisiin kaikkialla Euroopan unionissa. Jäsenvaltiot saisivat päättää kansallisesti itse siitä, minkä ajan ne ottaisivat pysyvästi käyttöön.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan, että Suomi on jäsenvaltioista aktiivisimmin ajanut kellonajan siirrosta luopumista. Päätöksenteon tueksi Suomessa kuultiin laajasti kansalaisia, elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Tulosten perusteella moni kannatti kellonajan siirrosta luopumista. Talviaika sai hieman enemmän suosiota. Tällä hetkellä Suomella ei kuitenkaan ole virallista lopullista kantaa pysyvään aikaan. Suomi pitää tärkeänä välttää aikavyöhykkeiden pirstaloitumista.

Komission ehdotuksen alkuperäinen tavoiteaikataulu ei ole toteutunut. Euroopan parlamentti äänesti keväällä 2019 kellonajan siirron lopettamisen puolesta. Tuolloin parlamentti esitti, että kelloja siirrettäisiin viimeisen kerran vuonna 2021.

Ehdotus odottaa vielä EU:n neuvoston käsittelyä, sillä neuvosto ja parlamentti päättävät asiasta yhteisesti. Koronapandemia on osaltaan viivyttänyt kellojen siirtelyä koskevaa keskustelua eikä asia ei ole ollut esillä tämän kevään Portugalin EU-puheenjohtajakaudella.

Lähde: Turun Sanomat