Torstaina iskee verotuksen tärkeä deadline, jonka jopa 100 000 henkilöä on voinut jättää hoitamatta – Unohtaneita uhkaa ikävä lasku

Jos jättää antamatta elinkeinotoiminnan tai maatalouden veroilmoituksen, seurauksena voi olla veronkorotus.

Toiminimiyrittäjiä ja maataloudenharjoittajia koskevan veroilmoituksen määräpäivä on tämän viikon torstaina. Toiminimiyrittäjien pitää palauttaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus, vaikka toimintaa ei olisi ollut vuonna 2020. Maataloudenharjoittajan on meneteltävä samoin maatalouden veroilmoituksen kanssa.

Jos elinkeinotoiminnan tai maatalouden veroilmoitus myöhästyy eräpäivästä, saa sanktiona myöhästymismaksun.

”Jos veroilmoituksen määräpäivä on mennyt, mutta verotus ei ole vielä päättynyt, joutuu elinkeinonharjoittaja maksamaan myöhästymismaksua, joka on kiinteä ja kertaluontoinen ja on määrältään 50 euroa”, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Riitta Kekäläinen.

Jos jättää veroilmoituksen antamatta tai siinä on puutteita, seurauksena voi olla veronkorotus.

”Henkilöasiakkaan veronkorotus tuloverotuksessa on aina vähintään 75 euroa. Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti siten, että se on 0,5–10 prosenttia lisätyn arvioidun elinkeinotoiminnan tulon määrästä.”

Verohallinnon antamien lukujen perusteella vaikuttaa siltä, että vaaditut ilmoitukset voivat puuttua jopa noin 100 000 henkilöltä.

Elinkeinonharjoittajilta odotetaan noin 225 000 elinkeinotoiminnan veroilmoitusta. Palauttaneiden määrä on Verohallinnon mukaan 147 000. Maatalouden veroilmoituksia odotetaan 116 000 henkilöltä, ja palauttaneiden määrä on 85 000.

Verohallinnon mukaan luvut eivät ole täysin ajantasaisia, koska paperilla jätetyt ilmoitukset käyvät läpi digitoinnin ennen kuin ne saapuvat järjestelmiin.

Toiminimiyrittäjät saavat Verohallinnolta kaksi veroilmoitusta. Niistä toinen on henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus ja toinen elinkeinotoiminnan veroilmoitus.

Myös maataloudenharjoittaja saa Verohallinnolta kaksi veroilmoitusta: henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen ja maatalouden veroilmoituksen.

Toiminimiyrittäjien, maa- ja metsätaloutta harjoittavien ja heidän puolisoidensa esitäytetyt veroilmoitukset ovat OmaVero-palvelussa.

Lähde: Kauppalehti