Saaristoliikenteeseen tulee maskipakko – kaikki eivät välttämättä mahdu kyytiin pääsiäisenä

Ely-keskus kehottaa välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista yhteysaluksilla.

Yhteysalusliikenteeseen tulee maskipakko 1. huhtikuuta alkaen.

Varsinais-Suomen ely-keskus edellyttää, että kaikki yli 12-vuotiaat matkustajat käyttävät kasvomaskia. Pakko ei koske niitä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle.

Maskipakko koskee ely-keskuksen tilaamaa yhteysalusliikennettä.

Ely-keskus toivoo, että laajamittaisella maskien käytöllä voidaan osaltaan ehkäistä koronatartuntoja ja varmistaa yhteysalusliikenteen jatkuvuus.

Matkustajien on hankittava maski itse. Alusten miehistö voi ohjeistaa yhteysalusliikenteen matkustajia maskin käytössä, mutta he eivät valvo käyttöä. Ely-keskus aikoo lisätä maskin käyttöön liittyvää ohjeistusta aluksissa.

Pääsiäinen lisää liikennettä

Yhteysalusten matkustajakapasiteetti (siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun) on koronaepidemian vuoksi noin puolet, ja joillain reiteillä alle puolet normaalista.

Ely-keskus kertoo, että pääsiäisenä liikenne lisääntyy, kun myös vapaa-ajan matkustajat suuntaavat sankoin joukoin saaristoon. Riski onkin, etteivät kaikki halukkaat mahdu yhteysalusten kyytiin. Aiempien vuosien perusteella suurin pullonkaula on paluuliikenne.

Ely-keskus vetoaakin yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista, jotta kaikki halukkaat mahtuisivat alusten kyytiin.

Lisäksi alusten työntekijöiden mahdolliset karanteenit tai sairastumiset voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia saaristoliikenteeseen.

Matkustajat otetaan yhteysaluksille saapumisjärjestyksessä, eikä saman seurueen jäsenille voida ely-keskuksen mukaan taata, että he mahtuvat samaan alusvuoroon. Ely-keskus kertoo, ettei yhteysaluksille ole olemassa paikkojen varausjärjestelmää eikä sellaista pystytä kehittämään poikkeustilanteen vuoksi.

Yhteysalusliikenne on maksuton ja kaikille yhtäläisesti tarjolla oleva julkinen palvelu.

Lähde: Yle