Marin: Tavoitteena, että kesäkuussa voisi ystäviä ja sukulaisia huolettomasti tavata

Hallitus julkaisi perjantaina exit-suunnitelmansa eli tiedot siitä, miten rajoituksia on tavoitteena purkaa.

Hallitus esitteli perjantaina exit-suunnitelmansa, jossa kerrotaan, missä järjestyksessä ja miten koronavirusepidemian takia asetettuja rajoituksia on tarkoitus ryhtyä purkamaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa, että tavoitteena on purkaa rajoituksia niin, että ensin vapautetaan ulkona tapahtuvaa toimintaa sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia.

Marin kertoi, että toukokuussa voitaisiin avata esimerkiksi museoita ja kirjastoja, ja tämän jälkeen myös muita sisätiloja, kuten uimahalleja.

– Tavoitteemme on, että lapset pääsevät kesäleireille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella, kun koulutyö kesäkuussa päättyy, Marin sanoi.

Marin korosti, että koronatilanne on juuri tällä hetkellä vakava, eikä huolettomasti rajoituksia voida lähteä purkamaan.

– On jokaisesta meistä kiinni, millaiseksi kesä muodostuu.

Iltalehti kysyi Marinilta kansalaisten yksityistilaisuuksien, kuten häiden ja suurempien syntymäpäiväjuhlien, järjestämismahdollisuuksista kesällä.

Marin vetosi kansalaisiin siinä, etteivät he järjestäisi huhti-toukokuussa yksityisiä juhlia, eivätkä osallistuisi yksityistilaisuuksiin.

Marin kertoi, että hallituksen tarkoituksena on purkaa kesäkuussa kokoontumisrajoituksia.

– Tavoitteena on, että kesäkuussa voisi ystäviä ja sukulaisia tavata ja huolettomasti heidän kanssaan viettää aikaa, pääministeri sanoi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kertoi, että tavoitteena on, että kesäkuussa päästäisiin järjestämään ensimmäisiä yleisötapahtumia, mikäli alueen koronatilanne sen sallii. Tapahtumien osallistujamääriä voitaisiin vähitellen kesän edetessä lisätä.

Rokotetodistus ainakin matkustamiseen

Pääministeri kertoi, että Suomi on edistänyt sitä, että käyttöön saataisiin digitaalinen rokotetodistus, jota voitaisiin käyttää pääasiassa matkustamisessa.

– Mitä Suomen rajojen sisällä tapahtuu, olisiko tällaisella rokotustodistuksella siinä kenties käyttömahdollisuuksia, tätäkin selvitystä tehdään, Marin sanoi.

Hän kuitenkin painotti, että hallituksen lähtökohta on ollut, että kun yhteiskunnan palveluita avataan, ne ovat avoimia kaikille kansalaisille riippumatta siitä, ovatko he saaneet rokotteen vai ei.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdotti torstaina rokotepassia, jolla rokotteen saaneet voisivat esimerkiksi käydä teatterissa ja museossa.

Marin toivoi kokoomukselta näkemyksiä tämän käytännön toteuttamisesta.

Marin korosti, että hallitus arvioi rajoitusten purkamisen vaikutuksia ja rajoitusten purkamismahdollisuuksia viikoittain. Tässä arviossa tarkastellaan tautitilannetta, rokotusten etenemistä sekä kausivaihtelun vaikutusta.

– On hyväksyttävä, että tauti on arvaamaton, pääministeri totesi. Hän korosti, ettei liian nopeasti ja voimakkaasti rajoituksia voida ryhtyä purkamaan, jotta rajoituksia ei jouduttaisi sitten pian palauttamaan.

Lisärajoituksia valmistelussa

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi, että Suomi on esittänyt toiveen siitä, että EU:ssa saataisiin yhtenäinen ikäraja Astra Zenecan rokotteen käytölle. Tämä ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä.

– Jos ikäraja on melko ylhäällä, se tarkoittaa myös sitä, että rokotekattavuus hidastuu.

Varhilan mukaan arviona on, että 70 prosentin rokotekattavuus saavutetaan heinä-elokuussa, mikäli arvioidut rokotemäärät saapuvat ja Astra Zenecaa pystytään käyttämään.

Marin kertoi, että maskivelvoite vaatisi oman lainsäädäntönsä eli se ei olisi nopeasti auttamassa. Marin sanoi, että valmistelutyö kotona ja muissa yksityistiloissa tapahtuvien kohtaamisten mahdollisesta rajoittamisesta on käynnissä.

– Kyse ei ole liikkumisrajoituksista, vaan kontaktien vähentämiseen tähtäävistä rajoituksista.

Marin totesi, että kokonaisuus on haastava perusoikeuksien näkökulmasta.

– Silloin ollaan kotirauhan kanssa tekemisissä ja sen kanssa, mitkä suhteet kuuluvat henkilökohtaisen elämän piiriin ja millä tavalla niitä harjoitetaan.

Perustuslakivaliokunta totesi liikkumisrajoituksia koskevassa lausunnossaan, että se pitää virheellisenä käsitystä, jonka mukaan perustuslain mukainen kotirauhan suoja estäisi yksityisten kokoontumisen kieltämisen lailla ja kiellon valvomisesta säätämisen välttämättömillä perusteilla.

Tällainen suunnitelma on

Hallituksen exit-suunnitelmassa on kerrottu tavoitteet, mitä rajoituksia voitaisiin missäkin kuussa purkaa.

Huhtikuu – poikkeusolot päättyvät

– Valmiuslain toimivaltuudet päättyvät

– Paluu lähiopetukseen perusopetuksessa ja toisella asteella

– Ravintolat avautuvat 18. huhtikuuta. Kuitenkin ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitetaan edelleen.

Ikääntyneet ovat saaneet 1. rokoteannoksen.

Toukokuu – tiukat rajoitukset poistetaan

– Epidemian nopean kiihtymisen uhan takia asetetut lisärajoitukset poistuvat ja alueellisiin toimiin palataan

– Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona voi alkaa

– Julkisia ja yksityisiä tiloja, kuten kirjastot ja museot, avataan

– Työmatkaliikenne EU-alueella sallitaan

Riskiryhmät ovat saaneet 1. rokoteannoksen.

Kesäkuu – alueelliset rajoitukset puretaan asteittain

– Kokoontumisrajoituksia lievennetään

– Ravintoloiden asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia lievennetään

– Aikuisten ryhmäharrastustoiminta ulkona voi alkaa

– Yleisötilaisuudet osallistujarajoituksin alkavat

– Sisärajavalvonta päättyy

Työikäisen väestön 1. annoksen rokotekattavuus on yli 50 prosenttia.

Heinäkuu – rokotekattavuus kasvaa

– Kokoontumisrajoituksia lievennetään ja poistetaan

– Yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia lievennetään ja poistetaan

Työikäinen väestö on saanut 1. rokoteannoksen sekä ikääntyneet ja riskiryhmät saaneet 2. rokoteannoksen (heinä-elokuu).

Elokuu – rokotekattavuus kasvaa

– Kolmansien maiden työmatkaliikenne avataan mahdollisesti

Työikäinen väestö on saanut 1. rokoteannoksen sekä ikääntyneet ja riskiryhmät saaneet 2. rokoteannoksen (heinä-elokuu).

Hallitus avaa perjantaina iltapäivällä exit-suunnitelman viikon kestävälle lausunto- ja kommenttikierrokselle, jonka aikana kaikilla halukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa.

Iltalehti seurasi tiedotustilaisuuden käänteitä tekstimuotoisessa liveseurannassa.

klo 10:17: Marinin mukaan kuulostaa järkevältä, että eri ryhmät vuorottelisivat lähiopetuksessa, kun lähiopetusta avataan pian. Varhila toteaa, että rokotusjärjestys on lausuntokierroksella. Hän toteaa rokotteiden alueellisesta painottamisesta näin: Lähtökohta on ilmaantuvuus 100. Varhila toteaa, että alueellisia muutoksia tässä on tapahtunut. Varhila: Rokotteiden kohdentaminen on palapeli, käytössä on kolme rokotetta. Johnssonin rokotetta toivottavasti saadaan käyttöön huhtikuun lopussa. Logistiikka on erilainen, Pfizer haasteellinen logistiikan vuoksi.

klo 10:13: Marin kertoo, että nyt hallitus valmistelee kontaktien vähentämistä koskevia rajoituksia, mutta ei liikkumisrajoituksia.  “Ollaan kotirauhan kanssa tekemisissä, mitkä suhteet kuuluvat henkilökohtaisen elämän piiriin, tämä tematiikka on hyvin haastava”, Marin sanoi.

klo 10:11: Marin vetoaa kansalaisiin, että huhti-toukokuussa ei järjestettäisi yksityisiä juhlia. Yksi merkittävä tartunnanlähde on ollut yksityistilaisuudet, ei järjestetä eikä osallistuta yksityistilaisuuksiin, Marin vetoaa kansalaisiin. “Kun kesää kohti edetään, sanoisin, että kesäkuussa meillä on tarkoitus kokoontumisrajoituksia purkaa.” “Tavoitteena on, että kesäkuussa voisi ystäviä ja sukulaisia tavata ja huolettomasti heidän kanssaan viettää aikaa.”

klo 10:09: Varhila: Arvioimme, 70 prosentin rokotekattavuus saavutetaan heinä-elokuun paikkeilla, jos pitää paikkansa arviot rokotemäärien saapumisesta ja Astra Zenecaa saataisiin käyttöön.

klo 10:08: Marinilta kysytään yleisötapahtumien järjestämisestä. Hän ohjaa kysymyksen OKM:n Lehikoiselle. Tavoitteena on, kuten valtiosihteeri esitteli, että mahdollisuuksien mukaan aloitetaan yleisötilaisuuksien järjestäminen varhaisessa vaiheessa, jos alueella on hyvä tilanne taudin suhteen eli jo kesäkuussa. Lehikoinen: Edetään kolmessa vaiheessa, olennaista riittävän väljyyden noudattaminen ja vähitellen voidaan lisätä osallistujamääriä.

klo 10:04: Marin korostaa, ettei rajoituksia voida liian aikaisin purkaa, jotta hallitus ei joutuisi ottamaan lisärajoituksia käyttöön. “Voimme jokainen vaikuttaa siihen, että kesä olisi valoisampi kaikille.” Marin toteaa, että kotona tapahtuvien tilaisuuksien rajoittamista valmistellaan, mutta tämä on vaikeaa. 

klo 10:00: Varhila: Suomi on toivonut, että EU:ssa saataisiin yhtenäinen ikäraja Astra Zenecan käytölle, tämä näyttää vaikealle. Jos ikäraja on melko ylhäällä, se tarkoittaa myös sitä, että rokotekattavuus hidastuu. EMA totesi vain varoituksen käytölle, ei asettanut ikärajaa. Arviointityö on nyt käynnissä, Varhila kertoo.

klo 09:58: Marin kertoo, että rokotetodistukseen liittyen on tehty selvitystyötä. Suomi edistää ja tutkii, että saisimme digitaalisen rokotetodistuksen, jota voitaisiin käyttää pääasiassa matkustamisessa. Olisiko rokotetodistuksella käyttömahdollisuuksia Suomen rajoitusten sisällä, selvitetään, Marin kertoo. Hän sanoo mielellään kuulevansa kokoomukseltakin näkemyksiä rokotepassin käytännön toteutuksesta. Marin toteaa, että hallituksen lähtökohta on, että kun palveluita avataan, ne ovat avoimia kaikille kansalaisille riippumatta siitä, ovatko he saaneet rokotteen vai ei.

klo 09:57: Marin kertoo, että eilisessä opposition tapaamisessa tuli vähemmän kommentteja hallituksen exit-suunnitelmaan. “Huomioita ei vielä kauheasti ole, koska niitä ei keskustelussa kovin paljon ollut”, Marin sanoo eiliseen tapaamiseen viitaten. Marin toivoo, että eduskuntaryhmät ottavat kantaa ja tuovat kysymyksiä esille. “On hyvä, että puolueet ovat olleet aktiivisia.”

klo 09:54: Marin: tilannetta seurataan jatkuvasti, mutta tautitilanteen sallimissa rajoissa. Tässä on kolme kokonaisuutta, jossa tässä kulkevat, tautitilanne, rokotusten edistyminen ja kausivaihtelu. Marinin mukaan hallitus arvioi tilannetta viikoittain. “On hyväksyttävä, että tauti on arvaamaton. ” Marin toteaa, että hallitus pyrkii siihen, ettei jouduttaisi pakittamaan rajoitusten purkamisesta.

klo 09:52: Marin: ensin avataan ulkona tapahtuvaa toimintaa, toukokuun puolella ensin esim. museot ja kirjastot auki. Sen jälkeen voidaan avata myös muita sisätiloja, kuten uimahalleja.

klo 09:48: Haapajärvi korostaa, että pandemia jatkuu vielä maailmanlaajuisesti. Haapajärven mukaan tarvitaan lisätietoa siitä, ovatko rokotteen saaneet tartuttavia ja kuinka kauan rokotteen tuoma suoja kestää. 

klo 09:45: Haapajärvi nostaa esille riskit suunnitelman toteutumisessa: nyt tartuntoja enemmän kuin viime keväänä, muuntovirukset on riski, rokotteita saatu vähemmän kuin odotettu, rajaturvallisuus tärkeää.

klo 09:44: Haapajärvi: Vakaa epidemiatilanne tarkoittaa ilmaantuvuus on 50/100 000 asukasta. Pyritään tekemään porrastamista. Haapajärvi muistuttaa, että saatetaan joutua myös pakittamaan rajoitusten purkamisessa. 

klo 09:42: Haapajärvi: Lapset ja nuoret sekä eniten kriisistä kärsineet tulevat ensin. Ulkona tapahtuva toiminta mahdollistetaan ensin. Rokotustodistuksella ei esitetä saatavaksi erioikeuksia, Haapajärvi sanoo.

klo 09:41: Henrik Haapajärvi: Tämä on ohjaava tavoitesuunnitelma, ei sitova päätös. Haapajärvi korostaa alueellista huomiointia.

klo 09:37: Marin: Kesäkuussa yleistötapahtumat ja ryhmäliikunta aikuisillekin. Heinä-elokuussa voisimme poistaa kokoontumisrajoituksia ja yleisötapahtumia koskevia rajoituksia. Heinä-elokuussa työikäinen väestö saanut ensimmäisen rokoteannoksen, ja iäkkäät ja riskiryhmäläiset myös toisen annoksen.

klo 09:36: Marin toteaa, että rajoituksia purettaisiin käänteisessä järjestyksessä. Huomioitaisiin lapset ja nuoret ensin -periaate. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että huhtikuussa päättyvät poikkeusolot. Ravintolat voisivat aueta, lähiopetukseen perusopetuksessa ja toisella asteella. Toukokuussa mahdollistettaisiin ulkona tapahtuva ulkoharrastustoiminta, museot ja kirjastot auki. Työmatkaliikenne sallitaisiin EU-alueella. 

Marin: VNK kutsuu yhteiskunnan eri toimijat keskustelemaan siitä, miten yhteiskuntaa avataan. Marin lupaa, että lausuntokierroksen kommentteja otetaan huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Tavoitteena on luoda näkymä kansalaisille ja yrityksille, Marin toteaa. “Tilanne on juuri tällä hetkellä vakava, rajoituksia ei voi purkaa huolettomasti”. “On jokaisesta meistä kiinni, millaiseksi kesä muodostuu.” “Tavoitteena on, että mökkijuhannusta ja kesäleirejä voi alkaa suunnitella, kun koulut päättyvät.”

Lähde: Iltalehti