“Jokainen vierasmaalaisilta rekoilta tiemaksuna perittävä euro olisi tarpeen tienpidossa”, sanoo kuljetusalan pomomies – ulkomaisia kuljetuksia voi olla tien käyttäjistä paikoin jopa viidennes

“Hyvä tienhoito olisi tärkein päästövähennyskeino, sillä huono hoito lähes tuplaa todelliset päästöt raskaalla kalustolla.”

Kuljetusyrittäjiä edustava Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n keskisuomalainen puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo, että vuodet eivät ole veljeksiä, talvikunnostuksen lopputulos riippuu paljon siitä onko nollakeli vai sataako lunta.

“Viime talvi oli luminen, minkä takia pääteillä oli parempi tulos kuin aiemmin. Suomessa tilanne oli pääsääntöisesti hyvä, mutta urakoitsijoiden välillä on eroja eri alueilla tasalaatuisuudessa.”

Hänen mukaansa poikkeamia tuli esiin pääteiden hoidossa. “Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla Nelostieltä väliltä Kärsämäki–Oulu kuljettajilta tuli paljon huonoa palautetta samoin kuin Kainuusta.”

Pienemmillä teillä ongelmia oli tätä enemmän. “Meillä kalusto liikkuu 24/7, mutta jos pääteillä aurauskaluston lähtökynnys pitäisi olla lumisateella kaksi senttiä, tuli palautetta, että lunta oli jo lähemmäs kymmenen ennen aura-auton liikkeelle lähtöä. Erityisesti korostuvat yöt ja viikonloput.”

“Ehkä siinä kohdin säästetään yksi aurauskerta, että lähdetään lumenpoistoon vasta kun lumisade lakkaa. Kun lumi sitten poljetaan liikenteen alla tiehen, tulee tiehen polanteita ja uria. Se on ongelma joka puolella Suomea kakkos- ja kolmoshoitoluokan teillä. Pääteillä polanteita yritetään hoitaa liikaa pois suolauksella, jolloin tiet sohjoontuvat liukkaiksi.”


Puukuljetukset kärsivät Ylälehdon mukaan alemmalla tiestöllä, jossa polanteiden hoito on huonohkoa yleisesti.

“Kun kuljetusala painitaan jo päästöjen kanssa kuperkeikkoja, olisi hyvä että tie olisi tasainen ilman auraamatonta lunta ja epätasaisia polanteita. Hyvä tienhoito olisi tärkein päästövähennyskeino, sillä huono hoito lähes tuplaa todelliset päästöt raskaalla kalustolla.

Lisäksi kun tiet huononevat urille ja monttuihin, niiden hoitokin vaikeutuu. Tien huono kunto korostuu talvihoidossa. Jos tie on urainen ja epätasainen, ei lumen auraus eikä polanteen hoito onnistu kunnolla.”

Ylälehdon mukaan on aika yleinen tilanne, että vasta kun joku soittaa ja pyytää apua, sitten lähdetään hoitamaan. Avunsaanti kestää muutaman tunnin verran.

“Laadunvalvonta on yksi tekijä, ja se pitäisi saada takaisin. Toisaalta tulossa on uusi teknologinen avaus, jossa kelidataa kerätään raskaista ajoneuvoista tien päältä. Kaiken kaikkiaan tienpitoon tarvittaisiin nykyistä enemmän rahaa. Tienhoidon rahat pienenevät vuoden 2020 873:sta ja vuoden tämän vuoden 717:stä 710 miljoonaan euroon ensi vuonna, eli määräraha pienenee 10 prosenttia.”

Tienpidon urakoiden ketjutusta on arvosteltu jo vuosia, minkä takia järjestelyä on muutettu uusiin urakkasopimuksiin.

“Uusissa urakkasopimuksissa periaatteessa vain tehdystä työstä maksetaan, eli bluffaamalla ei saa tuloja. Tuloksia tästä ei vielä ole saatu tutkimuksiin asti, koska uudet urakkamallit eivät ole olleet vielä kauan käytössä.”


Suomi on Maltan lisäksi Ylälehdon mukaan ainoa EU-maa, joka antaa ulkomaisen kuljetuskaluston liikennöinnin ilman tiemaksua.

Ulkomaiselta kuljetuskalustolta kerättävän vinjettimaksun vuosituotto olisi Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2018 selvityksen mukaan 13–14 miljoonaa euroa vuodessa. Hanke ei edennyt nykyhallituksessa “EU-lainsäädännöllisten esteiden takia”, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka eduskunnassa.

“Ennen äskettäin tehtyä liikennelaskentaa oli alkuaavistus, että ulkomaista liikennettä oli enemmän kuin aiemmin. Ei silti osattu arvata, että kasvua oli 40 prosenttia edelliseen 2017 laskentakertaan verrattuna. Esiin tuli hurjia lukuja: Pellossa Valtatie 21:llä ulkomaisia kuljetuksia oli 19 prosenttia, Vt6:lla Onkamossa luku oli peräti 25,9 prosenttia kaikista kuljetuksista.”

Vinjettimaksu olisi Ylälehdon mukaan nopea ja edullinen ratkaisu tähän. Netistä tai huoltoasemalta ostettava vinjettimaksu kannattaisi ottaa yhä käyttöön EU:n asettamasta siirtymäajasta huolimatta, sillä sen hallintokulut ovat maltillisia.

“Järjestelmä olisi tasapuolisen kohtelun nimissä erittäin tärkeä saada käyttöön. Joudumme maksamaan paljon veroja, ja jokainen euro olisi tarpeen tienhoitoon.”

Lähde:MT