Vieraslajien hävitys teiden varsilta on hurjan kallista – kurtturuusun ja komealupiinin torjunta maksaisi jopa 50 miljoonaa euroa

 

Maantieverkon kurtturuusujen määrä tiedetään jo kohtalaisen hyvin. Komealupiinin esiintymisestä on vain suuntaa-antavia arvioita.

Pelkästään maanteiden kurtturuusuistutusten hävittäminen maksaa arviolta 5 – 7,5 miljoonaa euroa – ilman jätekustannuksia. Rautateillä arvioitu kustannus on noin 1,2 miljoonaa euroa. Toistaiseksi kurtturuusun ja komealupiinin torjuntaa on tehty vain vähän.

 

”Kurtturuusua on aikanaan istutettu laajasti tieympäristöön, koska pensas kestää hyvin tieympäristön ankaria olosuhteita. Komealupiinia on alun perin käytetty pihojen ja puutarhojen koristekasvina. Se on levinnyt tehokkaasti siemeninä maansiirroissa ja tienvarsiniittojen kautta”, ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen kertoo.

 

Käytännössä kurtturuusun torjunta tehdään kaivamalla pensaat kasvualustoineen pois väyliltä. Tällöin kasvi- ja pintamaajätettä syntyy paljon. Tällaisen jätteen vastaanottoa ja käsittelyä ei ole Suomessa vielä järjestetty niin, että suuri torjuntatyö olisi mahdollista.

Kun vieraslajijätteen vastaanoton kustannusarvio lasketaan mukaan, kurtturuusun ja komealupiinin torjunta maanteiltä maksaisi noin 50 miljoonaa euroa. Hyvärisen mukaan näiden laajalle levinneiden lajien hävittäminen kokonaan ei ole enää mahdollista, joten torjunta tulisi keskittää estämään niiden leviämistä.

 

Väylävirastolla on päivitetyt radanpidon ympäristöohjeet, joissa haitallisten vieraslajien torjuntaa käsitellään laajimmin. Niiden lisäksi maanteiden viherrakentamisen ja -hoidon ohjeet ovat tällä hetkellä päivitettävänä. Myös muissa viraston uudemmissa ohjeissa vieraslajien hävittäminen on huomioitu.

Väylävirasto muistuttaa, että vieraslajikasvien kitkemiseen väyliltä tarvitaan lupa. Rata- tai moottoritiealueille meno ei ole sallittua. Värikkäänä kukkivaa komealupiinia voi poimia tyhjien maanteiden varsilta. Tarkempia ohjeita saa valtakunnallisesta liikenteen asiakaspalvelusta.

Lähde TT