Kanta-Hämeen matkailussa puhaltavat uudet tuulet – hanskat ei tipu vaikka hanke päättyy

Uuden koko maakunnan kattavan yhteistyösopimuksen myötä luovutaan hankepohjaisesta matkailun kehittämisestä. Sopimuksella haetaan selkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta matkailun edistämiseen.

Kanta-Hämeen kunnat ja Hämeen liitto ovat sopineen koko maakunnan kattavasta matkailuyhteistyöstä. Yhteistyöllä haetaan paukkuja varsinkin ulkomaisten matkailijoiden houkutteluun alueelle, kun koronan ote kansainvälisestä matkailuun joskus hellittää.

Linnan Kehityksen matkailuasiantuntija Outi Mertamon mukaan Kanta-Hämeessä on paljon vetovoimaisia luonto- ja kulttuurikohteita. Matkailun kasvutavoitteita avittavat myös hyvät liikenneyhteydet lentokentille ja satamiin.

Hankemalli rajoittaa liikaa matkailun pitkäjänteistä kehittämistä

Uuden maakunnallisen yhteistyön myötä luovutaan hankepohjaisesta matkailun kehittämisestä ja markkinoinnista. Mertamon mukaan tämä tuo matkailuyhteistyöhön selkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta.

– Hankkeissa on aina alkamis- ja päättymispäivä eli siinä ei varmaksi tiedetä, kuinka pitkään ja millä tavoin yhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

Mertamo kertoo, että uudella toimintamallilla varmistetaan esimerkiksi jo aiemmin onnistuneesti toteutetun Lakeland-suuralueyhteistyön jatkuvuus. Jatkossa matkailuyhteistyötä hoitavat käytännössä seutukuntien nimetyt matkailukoordinaattorit.

Mertamo jatkaa, että hankkeissa on haasteena myös se, että niissä keskitytään projektisuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Eri hankkeilla voi olla eri vetäjät ja vetäjät saattavat myös vaihtua. Myös hankkeiden taustalla olevat rahoitusmallit saattavat vaikuttaa siihen, millaisia toimenpiteitä matkailun edistämiseksi voi tehdä.

Ulkopuolinen rahoitus ei vaarannu

Hankkeisiin on saatu usein ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi EU:lta. Mertamo kertoo, että maakunta ei jatkossakaan jää paitsi ulkopuolisesta rahoituksesta, sillä jatkossakin tarpeellisiksi katsottuihin hankkeisiin voidaan osallistua.

Hankkeiden ei enää kuitenkaan anneta ohjata toimintaa. Niitä käytetään vain pysyvän toiminnan tukena.

Yhteistyösopimuksessa ei ole määritelty yhteistä budjettia. Mertamo kertoo, että yhteisten toimien rahoitus katsotaan tapauskohtaisesti kuntien ja seutukuntien matkailubudjeteista. Yhteistyösopimus on tehty aluksi kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Lähde:yle