Ounasvaaran tulevaisuus julki – suunnitteilla arktinen elämysmaailma ja maisemagondoli suoraan kaupungista Tottorakalle

Tulevaisuuden Ounasvaaralle halutaan puitteet, joissa voi järjestää niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin urheilu- ja kulttuuritapahtumia vuodenajasta riippumatta. Näin siis mikäli tänään julkistetun Ounasvaara Master planin suunnitelmat käyvät toteen.

– Tämä on vasta avaus keskustelulle, kertoi julkistustilaisuuden alussa Rovaniemen osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Katja Mäntylä.

Tähän mennessä Ounasvaaralla on parannettu ulkoilureittejä ja lisätty opasteita sekä raivattu maisemapaikkoja. Kesällä 2022 valmistuu lisäksi maastopyöräilyreitti sekä kuntoportaat.

Tulevaisuudessa Ounasvaara tarjoaisi puitteet tapahtumille ja sitä kautta yritystoiminnalle.

– Rovaniemen kaupungin strategiassa on todettu Ounasvaara yksi elinvoimaisuutta vahvistavaksi kohteeksi. Kun puhutaan elinvoimaisuudesta, puhutaan työpaikoista ja veroäyreistä, sanoi Master planin esitellyt Senior Advisor Heikki Kontiosalo.

Suunnitelmassa korostetaan vetovoimaisuutta, ja myös matkailijat nousevat usein esiin. Yritysten liiketoimintamahdollisuudet on huomioitu hankkeessa pitkälle.

– Mikäli saamme Ounasvaaralle vetovoimaisia investointeja, saamme sitä kautta maksajia ja siten me paikallisetkin voimme itse käyttää niitä, kertoo Kontiosalo.

Hanketta ei ole tarkoitus toteuttaa verovaroin vaan sen uskotaan kiinnostavan kansainvälisiä sijoittajia.

Suunnitelmassa kolme suurta keskittymää

Suunnitelmassa esiteltiin kolme suurta keskittymää, jotka sijoittuvat jo olemassa oleville rakennetuille alueille ympäri Ounasvaaraa. Keskeiseksi teemaksi nousi arktinen ympärivuotisuus.

– Ounasvaarasta tulisi kansainvälisesti vetovoimainen, monikäyttöinen ja kohderyhmät huomioonottava paikka, jossa harjoitetaan kestävää yritystoimintaa, Kontiosalo sanoo.

Havainnekuva Ounasvaaran tulevaisuuden suunnitelmista. Kuva: Kuva: Rovaniemen kaupunki

Arktinen elämysmaailma Arctic Central Park on suunniteltu nykyisen hiihtokeskuksen alueelle Ounasvaaran pohjoispuolelle. Kohteessa olisi mahdollista muun muassa talvigolfata ja nauttia ympärivuotisesta lumesta katetussa lumimaailmassa?

– Katetun lumimaailman kohdalla kysymykseksi muodostuu hiilineutraalius, mutta sitä voitaisiin kompensoida maauimalan muodossa. Toista lämmitetään, toista viilennetään. Geolämpöä ja -kylmää voidaan myös käyttää hyödyksi, Kontiosalo huomauttaa.

Majoituskapasiteettia tulisi puolestaan Tottorakkaan. Alueen kaava on valmis ja kaupunki markkinoi sitä parhaillaan potentiaalisille investoijille.

Ounasvaaran alueella halutaan panostaa myös terveysmatkailuun. Urheiluopiston luokse suunniteltu urheilu-, liikunta- ja koulutuskeskittymä, Smart sports, mahdollistaisi älykkään liikkumisen ympäri vuoden.

Alueen saavutettavuutta parantamaan esitettiin gondolia, joka ulottuisi aina kaupungin keskustasta Santasportin kautta Tottorakalle.

Vaaran molemminpuolista saavutettavuutta lisäisi arktinen elämysreitti Tree-Top Trail, joka on saanut inspiraatiota Ranuan eläinpuiston puusilloista.

– Tarkoituksena olisi toteuttaa talvikävelyreittiä mukaellen rakennettu reitti, jonka ideana on, että sieltä näkee, mutta sitä ei näe, sanoo Kontiolahti.

Kaupunkilaisilta kritiikkiä suunnitelman mahtipontisuudesta

Kaupunkilaisia hengästytti esityksen anti ja lennokkuus. Eniten kysymyksiä herätti luonnon huomioiminen. Lisäksi haluttiin tietää, ketä kuunnellen Master plan on toteutettu.

Asukkaat korostivat puheenvuoroissaan, että kaupunkilaiset haluavat nimenomaan säilyttää Ounasvaaran luonnon ja välttää rakentamista, mikä käy ilmi myös vuonna 2019 tehdystä kuntalaiskyselystä.

– Asukkaat nimesivät kaksi arvoa, luonto ja ei lisää rakentamista. Miksi teetätte kyselyitä, jos tuloksia ei huomioida, kysyy asukasyhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Tikkala.

Asukkaat haluavat säilyttää Ounasvaaran upean luonnon. Kuva: Mia Sivula / Yle

Kaupunkilaiset kyseenalaistivat myös suunnitelman nykyaikaisuuden.

– Kenelle Ounasvaarasta yritetään tehdä vetovoimainen? Suunnitelmassa on paljon suureellista digitalisaatiota, isoja tapahtumia pienelle alueelle. Itse kohtaan siellä päivittäin turisteja, jotka ihastelevat tykkylumipuita ja hiljaisuutta. Pitäisi varmaan pysähtyä miettimään, mikä on tulevaisuutta niin meille kuntalaisille kuin turisteille, sanoo rovaniemeläinen Tanja Kumpula.

Liikuntajohtaja Pekka Hämäläisen mukaan kehittämistoimissa pyritään yhdistämään niin kuntalaisten kuin matkailijoiden ja liike-elämänkin tarpeet.

– Elinvoimaisuus on myös sitä, että kuntalaiset viihtyvät ja haluavat asua täällä, Hämäläinen toteaa.

Kaupungin arkkitehti Sipi Hintsanen nosti myös esiin Ounasvaaran monimuotoisuuden säilymisen puheenvuorossaan. Hän oli huolissaan luonnon tilasta pitkällä tähtäimellä.

– Kasvillisuuden suhteen Ounasvaaran laki on se kaikkein herkin, siellä on lähinnä jäkälää ja sammalta. Osa pitkäaikaiskestävyyden varmistamista on yhtenäinen ja selkeä opastusjärjestelmä, Hintsanen toteaa.

Ounasvaaran metsissä reittejä suojaa paksu kunttakerros, vaaran laella kasvillisuus on herkempää. Kuva: Anna Ruohonen / Yle

Ounasvaara on Oikaraiseen asti ulottuva luonnontilainen vyöhyke, jossa ihmistoiminta on niin vähäistä, että Iso-Rakankin alueella voi nähdä esimerkiksi riekkoja ja muita erityisesti ulkomaalaisille eksoottisia lintulajeja.

– Valon, metelin, ihmistoiminnan ja ylipäätään ympäristösaasteen hillintä ovat tärkeitä. Eläimistön ja ihmisen suhde on hyvin herkkä, Hintsanen ilmaisee huolensa.

Hintsanen myös kyseenalaistaa majoituskapasiteetin lisäämisen tarpeen Ounasvaaralla.

– Kuinka paljon majoitus itse Ounasvaaralla lisää sen vetovoimaa? Onko se paikka jossa nukutaan vai onko se paikka, jossa liikutaan? Hintsanen kysyy.

Lähde:yle