Tampereen kaupunki tiukensi lyhytaikaisen asunnonvuokrauksen ohjeistusta – jatkossa Airbnb-toiminta voi vaatia rakennusluvan

Lyhytaikaisten asunnonvuokrausta välittävien yritysten toimintaa on yritetty suitsia maailmalla aikaisemminkin.

Tampereen kaupunki on laatinut yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa ohjeen(siirryt toiseen palveluun) asuntoja lyhytaikaisesti vuokraaville, esimerkiksi Bookin.com- tai Airbnb-palvelun kautta.

Ohje tiukentaa lyhytaikaista asunnonvuokrausta koskevia säädöksiä. Siinä kerrotaan majoitukseen liittyvästä viranomaismenettelystä ja lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Ohjeessa on selvennetty, milloin asunnon vuokraus on luvanvaraista majoitustoimintaa eikä yksityishenkilön oman kodin satunnaista vuokrausta.

Ammattimaisen majoitustoiminnan tunnusmerkkejä ovat muun muassa se, ettei kukaan ole kirjoilla vuokrattavassa asunnossa, huoneistoa vuokrataan toistuvasti, sitä tarjotaan välityspalvelun kautta, se on kalustettu tai sitä markkinoidaan majoitustilana.

– Tunnusmerkistöä tulkitaan tapauskohtaisesti. Joissakin tapauksissa yhden tai useamman tunnusmerkin toteutuminen voi täyttää tunnusmerkistön, sanoo lupa-arkkitehti Juhani Fried Yle uutisille.

Oman asunnon satunnaista, lyhytaikaista vuokrausta ei katsota majoitustoiminnaksi.

Tilapäistä vuokraukseksi katsotaan esimerkiksi se, että asukas vuokaa oman asunnon lomansa ajaksi tai vuokraa harvoin talossaan olevaa yhtä huoneistoa.

Tiukentuneet käytännöt arkipäivää maailmalla

Lyhytaikaisten asunnonvuokrausta välittävien yritysten toimintaa on yritetty suitsia maailmalla aikaisemminkin. Kaupungit Amsterdamista Tokioon ovat ryhtyneet rajoittamaan lyhytaikaista vuokrausta ja lisäämään valvontaa viime vuosina.

Airbnb on tuonut turistit kodin seinän taakse. Matkailijoiden kannalta on helppoa, että majoitushinnat ovat hotelleja edullisempia ja varaaminen jouhevaa.

Ryhmä mielenosoittajia protestoi Airbnb:tä vastaan ​​New Yorkissa tammikuussa 2015. Kuva: Justin Lane / EPA

Kolikon kääntöpuoli nostaa alueen vuokrahintoja ja tuo mölyäviä turistilaumoja asuinalueille. Myös hotelliketjut ovat olleet huolissaan turismieurojen valumisesta vapaille markkinoille.

Airbnb:tä on kuitenkin vaikea suitsia, sanoo asiaan perehtynyt tutkija Kenneth Haar Corporate Europe Observatory -järjestöstä.

– Rajoitukset ovat monessa tapauksessa helpottaneet ongelmia mutta eivät ratkaisseet niitä. Mielestäni kaupungit ovat ryhtyneet toimiin aivan liian myöhään.

Yritysten lobbaustoimintaa EU:ssa tarkkaileva Corporate Europe Observatory julkaisi vuonna 2018 Haarin kirjoittaman Airbnb:ta kriittisesti tarkastelleen UnFairbnb-raportin(siirryt toiseen palveluun).

UnFairbnb-raportti väittää, että Airbnb:n toiminta on nostanut monissa kaupungeissa vuokratasoa ja asuntojen hintoja. Sen mukaan suosituissa matkailukohteissa asuntojen lyhytaikainen vuokraaminen turisteille on kiinteistösijoittajalle aina tuottoisampaa kuin vuokraaminen pitkäaikaisille vuokralaisille.

Ympäristöterveysyksikkö valvoo toimintaa Tampereella

Ilmoitusvelvollisuus on terveydensuojelulaissa säädetty ammattimaiselle majoitustoiminnalle, mutta se koskee myös ei-ammattimaista majoitusta, kun majoitus tapahtuu erikseen majoitustoimintaan varatussa tilassa. Silloin majoitustoiminnan edellytyksenä on, että vuokraaja tekee siitä ilmoituksen Tampereen ympäristöterveysyksikölle.

Ilmoitusta seuraa tarkastus, jolla varmistetaan muun muassa tilojen kunto ja terveydelliset olosuhteet, kuten ilmanvaihto, lämpöolot ja jätehuolto.

Majoitustoimintaa koskevat myös useat muut lait, kuten laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, maankäyttö- ja rakennuslaki, pelastuslaki sekä asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

Rakennusviranomainen valvoo majoitustiloja

Asuinhuoneiston käyttötarkoituksen muuttaminen majoitushuoneistoksi on maankäyttö- ja rakennuslaislain mukaan olennainen muutos, joka vaatii rakennusvalvonnasta haettavaa rakennuslupaa.

Sen myöntämisen edellytyksenä on, että asemakaava sallii huoneiston käyttötarkoituksen muuttamisen majoitushuoneistoksi.

Suunnitelmissa tulee esittää muun muassa paloturvallisuusvaatimusten toteutuminen.

Lisäksi majoitushuoneistosta tulee rakentamismääräysten mukaan olla kaksi poistumistietä.

– Kerrostaloasuntojen kohdalla se tarkoittaa sitä, että joka kerroksessa huoneistosta pitää voida poistua kahta eri reittiä. Maantasossa huoneistosta voi olla suoraan pääsy pihalle. Ylemmissä kerroksissa rappukäytävästä olisi päästävä poistumaan kahteen eri porrashuoneeseen kuten hotelleissa, eli ei riitä että maantasossa rappukäytävästä pääsee kahden eri ulko-oven kautta pihalle. Omakoti- ja rivitaloissa pääsee yleensä poistumaan kahta eri reittiä, selventää lupa-arkkitehti Juhani Friedtiedotteessa.

Majoitustoiminnan aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus myös poliisille.