Lintuinfluenssan riski ei hellitä – siipikarja jälleen suojattava villilinnuilta 8.2. alkaen

Jos aikoo pitää lintujaan ulkona, siitä on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5.

Tänä aikana linnut on joko pidettävä sisällä tai niiden ulkoilualue täytyy aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla. Verkon silmäkoko saa olla enintään 25 millimetriä.

Mikäli pitää siipikarjaa tai muita lintuja ulkona 8.2.–31.5., on siitä ennakkoon tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnaneläinlääkärille. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä Ruokaviraston sivuilla olevaa lomaketta.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä lintulajeja ilmoitus koskee, paljonko lintuja on sekä selvitettävä, miten tarhassa olevat linnut suojataan luonnonvaraisilta vesilinnuilta.

Ilmoitusta ei tarvitse uusia vuosittain, jos lintujen pidossa ei tapahdu olennaisia muutoksia.

Ulkonapitokielto ei koske eläintarhoja, tarhattuja sileälastaisia lintuja kuten strutseja eikä kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja.

Siipikarjan ja muiden lintujen vieminen eläinnäyttelyihin, kilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty 8.2.–31.5. Kielto ei koske vähintään kuuden kuukauden ajan maassa olleita ja yksinomaan sisätiloissa lemmikkieläiminä pidettäviä häkkilintuja

.

 
 

Siipikarjan rehu ja juomavesi on aina suojattava luonnonvaraisilta linnuilta ja niiden ulosteilta. Rehua ja juomavettä on oltava tarjolla sisällä tai sellaisessa paikassa, jonne villilinnut eivät pääse. Jos rehua joutuu ulkotarhaan, tulisi se välittömästi siivota pois.

Siipikarjan rehu on varastoitava suojattuna luonnonvaraisilta linnuilta ja muilta eläimiltä.

Jos pitopaikassa on linnuille vesialtaita, luonnonvaraisten vesi- ja petolintujen pääsy niihin on estettävä.

Siipikarjalle ei saa käyttää juomavedeksi sellaista pintavettä, joka on peräisin paikasta, jossa on paljon luonnonvaraisia vesilintuja, esimerkiksi matalista ruovikoista tai lammista.

 

Ruokaviraston sivuilla tietoa lintuinfluenssasta

Lähde:Mt