Kela suunnittelee historiallista uudistusta – aikoo lopettaa Kela-kortit

Lähes jokaisen suomalaisen hallussa oleva Kela-kortti on tulossa tiensä päähän. Lääkkeet saa apteekista jo ilman Kela-korttia.

Kansaneläkelaitos eli Kela pohti parhaillaan, voitaisiinko sairausvakuutuskortista eli Kela-kortista luopua kokonaan. Kela-kortti on nykyisin kaikilla, jotka kuuluvat suomalaisen sairausvakuutuksen piiriin eli lähes kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä.

– Kyllä tämä on ajankohtainen asia. Me Kelassa mietimme Kela-kortin tulevaisuutta ja erilaisia vaihtoehtoja, kertoo Kelan lakimies Antti Klemola.

Aika on ajanut perinteisen Kela-kortin ohi. Tulevaisuus on jotain muuta.

– Tulevaisuus ei ainakaan ole fyysistä korttia suosiva ratkaisu, sanoo Klemola.

Kelassa pohditaan muun muassa sitä, voisiko Kela-kortti olla jatkossa esimerkiksi matkapuhelimessa oleva sovellus, jota voisi tarvittaessa näyttää vai voidaanko Kela-korvaukset toteuttaa muullakin tavalla ilman nykyistä korttia.

Kela postittaa vuosittain noin 360 000–400 000 uutta Kela-korttia. Korteista aiheutuvaa kustannusta Kela ei kerro.

Tarve vähenee

Syy Kela-kortista luopumiseen on se, että kortille ei enää ole samanlaista tarvetta kuin aiemmin ja oikeus Kela-korvaukseen voidaan todeta jo nyt osittain ilman korttia.

Suomalaiset saivat henkilötunnuksen ja sairausvakuutuskortin vuonna 1963. Tuolloin Kela-kortin edeltäjä sairausvakuutuskortti oli pahvinen, johon oli käsin kirjoitettu oikeudet erilaisiin korvauksiin.

Myöhemmin kortti muuttui nykyisenlaiseksi pankkikortin kokoiseksi, laminaattipäällysteiseksi Kela-kortiksi, jossa on henkilön nimi, henkilötunnus ja viivakoodi sekä tiedot mahdollisista erityiskorvauksista.

Kela-kortin saa jokainen suomalaiseen sairausvakuutuksen piiriin kuuluva henkilö. Kuvassa Kelan laatima esimerkkikortti. Kuva: Kela

Nykyisin tiedot erityiskorvattavista lääkkeistä ja omavastuurajasta kulkevat apteekin ja Kelan välillä sähköisesti reaaliajassa. Näin ollen riittää, että asiakas vain pystyy apteekissa pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä.

– Kyse on siitä, että apteekissa pystytään todentamaan henkilön kuuluminen sairausvakuutuksen piiriin. Henkilöllisyys tulee todentaa tavalla tai toisella, kertoo Kelan lakimies Antti Klemola.

Apteekit ja terveysasemat näkevät tietokoneeltaan suoraan, millaisiin Kela-korvauksiin asiakas on oikeutettu. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Henkilöllisyyden voi todentaa esimerkiksi henkilökortilla, passilla tai ajokortilla. Myös pelkkä tulostettu lääkeresepti riittää apteekissa.

– Apteekki voi itse päättää, millä tavalla se henkilöllisyyden todentaa. Kela-kortti on vain yksi vaihtoehtoinen tapa, sanoo Klemola.

Myöskään esimerkiksi vanhemmalla, joka ostaa lääkkeitä lapsilleen, ei välttämättä tarvitse olla lapsen Kela-korttia mukanaan apteekissa. Lääkäriltä saatu paperinen tuloste riittää.

Kela-taksin käyttäminenkään ei enää edellytä Kela-korttia. Oikeus korvaukseen todetaan Kelan tietojärjestelmästä jo silloin, kun matkaa tilataan.

Sitä, miten nopeasti Kela-kortti poistuu, ei vielä tiedetä.

– Tällä hetkellä Kelassa tarkastellaan sitä, miten ja millä aikataululla toistaiseksi jäljellä oleviin Kela-kortin käyttötarpeisiin voidaan uusilla ratkaisuilla vastata, sanoo Klemola.

Tarve edelleen yksityisellä lääkäriasemalla

Vaikka apteekissa Kela-korttia ei välttämättä tarvitse, on se tarpeen yksityisessä terveydenhuollossa, esimerkiksi lääkäriasemilla. Jotta asiakas saa Kela-korvauksen jo paikan päällä, tulee hänellä edelleen olla Kela-kortti matkassa.

– Vielä toistaiseksi Kelan ja yksityisen terveydenhuollon välillä ei ole reaaliaikaista tietoliikenneyhteyttä, jolla oikeus Kela-korvaukseen voidaan todentaa, kertoo Kelan lakimies Antti Klemola.

Jos Kela-kortti ei ole mukana yksityisellä lääkäriasemalla, voi korvauksen hakea Kelalta jälkikäteen. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Sairausvakuutus takaa, että henkilö saa Kela-korvauksen hankkimistaan lääkkeistään sekä lääkäri- ja hoitopalveluistaan.

Läheskään kaikki suomalaiset eivät Kela-korvauksia lääkeostoistaan saa, sillä korvausta alkaa saada vasta sen jälkeen, kun 50 euron vuosittainen omavastuuraja on ylittynyt. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Omavastuu alkaa vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Kelan lakimies Antti Klemola muistuttaa, että Kela-korttia ei ole tarkoitettu henkilöllisyyden todentamiseen.

– Sen käyttö tähän tarkoitukseen ei ole luotettavaa, vaikka kyseessä olisi kuvallinen Kela-kortti, joita ei ole myönnetty lähes 10 vuoteen, sanoo Klemola.

Apteekkari: “Kuin muisto vanhoilta ajoilta”

Lappeenrannan Sammonlahden apteekin apteekkari Janne Nissilä kertoo, että heillä Kela-kortti on ensisijainen tunnistusväline. Syynä on se, että korttiin on merkittytiedot erityiskorvattavista lääkkeistä.

Lääkkeet kuitenkin saa apteekista mukaansa myös ilman Kela-korttia.

– Nykyään on niin hyvät sähköiset yhteydet, että saamme tiedot reaaliajassa. Ennen piti odottaa, että Kela oli päivittänyt tiedot Kela-korttiin. Kyllä me hyväksymme kaikki henkilötodistukset. Myös pelkkä paperinen resepti riittää, sanoo Nissilä.

Apteekkari Janne Nissilän mukaan lääkkeet saa ilman Kela-korttiakin. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Apteekkari Janne Nissilän mielestä Kela-kortti on ainakin apteekin näkökulmasta menettänyt merkitystään.

– Uudessa digitaalisessa maailmassa se on ikään kuin muisto vanhoilta ajoilta. Kuvattomana se on aikaansa jäljessä. Tulevaisuus osoittaa poistuuko Kela-kortti kokonaan käytöstä vai tuleeko siihen kenties muita ominaisuuksia, pohtii Nissilä.

Yle