Moni suomalainen haksahtaa tiettyyn virheeseen – verottaja muistuttaa: ”Eivät vähennä veroja”

Verottajan mukaan moni pienituloinen hakee verovähennystä kodin ja työpaikan välisistä matkoista, vaikka hakemisesta ei ole heille hyötyä.

Kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa on tällä hetkellä 750 euron omavastuu. Vähennystä kannattaa siis hakea vasta siinä tapauksessa, että omavastuu ylittyy.

”Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja hakevat jonkin verran myös niin pienipalkkaiset henkilöt, että heillä matkakulut eivät vähennä veroja, koska heidän ei tarvitse veroja niin pienestä palkasta muutenkaan maksaa. Pienituloiset ilmoittavat myös muita tuloluokkia enemmän matkakuluja, joiden summa ei ylitä omavastuuta”, johtava veroasiantuntija Sami Varonen kertoi viime viikolla Verohallinnon verkkosivuilla.

Kyseisten hakijoiden joukossa on muun muassa kotinsa ja työpaikkansa välisiä matkoja ilmoittaneita kesätyöntekijöitä. Lisäksi joukossa oli vuonna 2020 niitä etätöihin siirtyneitä, joilla oli ennen koronaa verokortille ilmoitettuna omavastuurajan ylittäviä matkakuluja, mutta he oikaisivat ne vastaamaan todellista määrää.

Keskimääräinen vuonna 2020 tehty vähennys oli noin 2 800 euroa, josta omavastuun jälkeen vähennettäväksi jäi noin 2 050 euroa. Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Palkansaajan 40 000 euron verotettavilla vuosituloilla vähennyksen verohyöty keskimääräisestä vähennyksestä on noin 800 euroa.

”Kodin ja työpaikan väliset matkakulut ovat olleet jo vuosia sekä hakijoiden lukumäärän että haetun euromäärän perusteella suosituin verovähennys, vaikka korona vähensikin hakijoiden määrää vuosien 2019 ja 2020 välillä 5,6 prosenttia”, kerrottiin Verohallinnon verkkosivuilla.

Lähde:KL