Turussa on kehitetty kotisairaalaohjelma, jossa tarkasti valitut koronapotilaat voidaan hoitaa kotona

Kyseessä on Suomen ensimmäinen koronapotilaiden kotihappihoito ja etäseuranta-ohjelma. Turussa käyttöön otettu ohjelma sopii potilaille, jotka pystyvät hoitamaan itsensä kotonaan.

Turun yliopistollinen keskussairaala ja Turun Kaupunginsairaala ovat ensimmäisinä Suomessa ottaneet käyttöön kotihappihoito- ja digitaalisen seuranta-ohjelman koronapotilaiden hoidossa.

Ohjelma sisältää kotihappihoidon sekä lääke- ja pistoshoidon, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessaan. Etäseuranta tapahtuu HealthFOX Oy:n kehittämän puhelinsovelluksen kautta . Kotisairaalaohjelma sisältää muun muassa oirekyselyn, pulssin, verenpaineen ja veren happikyllästeisyyden mittaukset, laboratoriokokeiden kirjaukset ja itsehoito-ohjeet.

TYKS:in keuhkolääkäri Thijs Feuth kertoo tiedotteessa, että kotisairaalaohjelma sopii stabiileille potilaille, jotka pystyvät hoitamaan itsensä kotonaan ja kommunikoimaan sovelluksen kautta.

Alkuvaiheeseen on otettu kymmenen potilasta mukaan projektiin. Ensimmäisestä vaiheesta vastaa Tyksin keuhko-osasto, jolla on laaja kokemus koronapotilaiden hoidosta.

Projekti käynnistyi tammikuun puolivälissä ja kahdessa viikossa saatiin ensimmäiset kokemukset korona-kotisairaalan toiminnasta. Feuthin mukaan kokeilussa mukana olevat potilaat ovat olleet tyytyväisiä.

Lähde:yle