Uniper tekee liki miljardin alaskirjauksen Nord Stream 2 -hankkeesta

Uniper kirjaa alas kokonaisuudessaan rahoitussaatavansa liittyen Nord Stream 2 -kaasuputkiprojektin projektiyhtiöön.

Fortumin tytäryhtiö Uniper on antanut lisätietoja Venäjän liiketoiminnoistaan ja Venäjän strategian toteutuksesta. Tiedot täydentävät Fortumin 3.3.2022 julkaisemia tietoja konsernin Venäjän toiminnoista.

Uniper kirjaa alas kokonaisuudessaan rahoitussaatavansa liittyen Sveitsiin rekisteröityneeseen Nord Stream 2 AG:hen, joka on Nord Stream 2 –kaasuputkiprojektin projektiyhtiö.

Uniper on yksi projektiyhtiön rahoittajista, ja sen rahoitussaatavat ovat 987 miljoonaa euroa sisältäen lainan ja kertyneet korot. Alaskirjauksen seurauksena Fortum ei enää kirjaa projektiin liittyviä vuosittaisia noin 100 miljoonan euron korkotuloja.

Fortum alaskirjaa rahoitussaatavat Nord Stream 2 -projektilta. Arvonalentuminen kirjataan Fortumin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen muissa rahoituserissä -netto, mutta oikaistaan, eikä se vaikuta vertailukelpoiseen nettotulokseen.

Uniper valmistautuu venäläisen tytäryhtiönsä mahdolliseen myyntiin

Fortumin strategiana on vähentää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa liiketoimintaa Venäjällä. Sen mukaisesti Uniper on tehnyt valmisteluja pörssilistatun venäläisen tytäryhtiönsä Unipron (omistus 83,7%) myymiseksi.

Valmistelut on jouduttu keskeyttämään toistaiseksi vallitsevien olosuhteiden vuoksi. Uniper on lisäksi tiedottanut, ettei se tee uusia investointeja Venäjälle eikä siirrä varoja Venäjän tytäryhtiöönsä toistaiseksi.

 

Polttoaineiden hankintaa hajautetaan – uusia pitkiä sopimuksia venäläisten kaasutoimittajien ei solmita

Uniper ei uusi hiilen toimitussopimuksia, kun ne erääntyvät, eikä solmi uusia pitkiä kaasusopimuksia venäläisten toimittajien kanssa.

Tuonti olemassa olevien sopimusten puitteissa jatkuu, koska sillä on keskeinen rooli luotettavan kaasunsaannin varmistamiseksi saksalaisille kotitalouksille ja teollisuudelle Euroopassa.

Uniper on pyrkinyt hajauttamaan polttoainehankintojaan ja valmistautuu mahdollisiin lyhyisiin katkoksiin kaasuntoimituksissa Venäjältä.

Portfolionsa monipuolistamiseksi Uniper on käynnistänyt uudelleen suunnittelun nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentamiseksi Wilhelmshaveniin Saksaan, kuten Fortumin 3.3.2022 tiedotteessa kerrottiin.

Lähde:Te