Karu ilmiö aiheuttaa kallista tuhoa suomalaisissa kodeissa – vakuutuksen ”rajoitusehto” vie korvaukset

Sulavat lumimassat voivat aiheuttaa suuria kuluja ja harmeja asunnonomistajille.

Koteihin tulevat vesivahingot ovat jälleen ajankohtainen asia, kun talvella tulleet suuret lumimäärät alkavat sulaa.

”Vesivahinkojen yleisimpiä aiheuttajia ovat laite- ja putkirikot, rankkasateet, katolla tai seinustalla olevien lumimassojen sulamisvedet tai maaperästä nouseva kosteus”, kerrottiin FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan verkkosivuilla maanantaina.

FINE:n vesivahinkoja ja kotivakuutusta koskevan oppaan mukaan kotivakuutuksista ei yleensä korvata niin sanotuista normaaleista sääolosuhteista aiheutuneita vahinkoja, kuten esimerkiksi tuulen, sateen tai lumisateen aiheuttamia vahinkoja.

”Korvattavia vahinkoja tyypillisesti ovat myrskytuulesta aiheutuneet rakenteiden rikkoutumiset ja sadeveden pääsy rikkoutumisen seurauksena rakenteisiin.”

Oppaassa kerrotaan, että kosteutta voi päästä rakenteisiin sääolosuhteiden vuoksi ilman, että kosteusvaurion syynä on esimerkiksi rakenteiden rikkoutuminen tai vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellyt tietyt poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot.

”Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun sulamisvesi tai sadevesi valuu vesikaton savuhormin tai viemärin tuuletusputken läpiviennistä sisälle rakenteisiin, tai kun tuuli painaa lunta rakennuksen yläpohjaan seinän ja katon yhtymäkohdasta”, kerrotaan oppaassa.

”Kotivakuutuksessa on usein myös rajoitusehto sade- ja sulamisvesien aiheuttamista vahingoista, eli näitä vahinkoja ei korvata.”

Yleisin vesivahinkokysymys FINE:n asiakasneuvonnassa liittyy siihen, onko vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös ollut oikea tai onko maksettu korvausmäärä ollut oikea.

”Jotta vahinko voidaan korvata, pitää sen syy olla selvillä. Mistä vesi on vuotanut ja mikä on vuodon syy? Jos rakenteisiin ilmestyy kosteutta, jonka alkuperä ei ole selvillä, ei kosteusvahinkoa yleensä korvata”, vakuutusasiantuntija Hanna Salo kertoo FINE:n verkkosivuilla.

FINE:n mukaan kotivakuutukset korvaavat sellaisia vuotovahinkoja, jotka ovat syntyneet äkillisesti, eikä niiden aiheutuminen ole ollut ennalta arvattavissa.

”Esimerkiksi se, että asennus- tai rakennusvirheestä syntyy vesivahinko, ei ole ennalta arvaamatonta. Asennus- ja rakennusvirheet on yleensä rajattu kotivakuutusten vakuutusehdoissa pois vakuutusten korvauspiiristä. Suuri osa rakennusten putkisto- ja laitevuodoista kuitenkin korvataan vakuutuksesta”, Salo kertoo.

”Rakennuksen ja laitteiden kunnosta huolehtimisen ohella kannattaa tutustua vakuutusten vuotovahinkoja koskeviin suojeluohjeisiin vahinkojen välttämiseksi”, Salo muistuttaa.Lähde :Te