Biokaasulaitos voi muuttaa maanviljelijöiden lopettamissuunnitelmia – varsinkin sivutuotteena syntyvä lannoite kiinnostaa tiloja

Leppävirran Riikinnevalle suunnitellaan biokaasulaitosta. Pohjois-Savossa on vireillä myös muita biokaasua tuottavia laitoksia.

Esko Rissanen vetää hanketta, joka selvittää tilallisten kiinnostusta biomassan tuotantoon. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Pohjois-Savoon suunnitellaan parhaillaan useita biokaasulaitoksia. Esimerkiksi Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy ilmoitti rakentavansa biokaasulaitoksen Ylä-Savon alueelle. Ylä-Savossa on laitettu jalalle myös Vieremän kunnan pienemmän mittakaavan hanke.

Viime vuonna Suomessa oli toiminnassa noin 110 biokaasulaitosta. Uusien laitoksien rakentamishankkeita on vireillä noin parikymmentä.

Etelämpänä Pohjois-Savossa, Leppävirran, Joroisten ja Pieksämäen alueella, maatilalliset ottavat kantaa lähtevätkö he mukaan Wega Groupin suunnitelmiin.

Yritys on kiinnostunut rakentamaan biokaasulaitoksen Leppävirran Riikinnevalle, missä sijaitsee jo jätteenpolttolaitos. Yritys päättää investoinnista vuonna 2024.

Biokaasua valmistettaisiin laitoksessa suurelta osin biomassasta, jota paikalliset viljelijät voivat kasvattaa pelloillaan. Pelloilta tuleva biomassa voisi olla esimerkiksi säilörehua.

Wega Groupin operatiivinen johtaja Toni Hemminki kertoi yrityksen suunnitelmista Leppävirralla maaliskuun puolessa välissä. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Ennen Wega Groupin investointipäätöstä alueella toteutetaan hanke, joka selvittää muun muassa, kuinka biomassa saadaan kuljetettua Riikinnevalle.

Pellot tehokkaampaan käyttöön

Hanketta vetää Pieksämäen Jäppilässä luomulihakarjankasvattajana toimiva Esko Rissanen. Kahden yrittäjän tilalla kasvatetaan ylämaankarjaa. Rissanen on ollut maatalousyrittäjä jo 30 vuotta.

Tässä vaiheessa uraa suuret investoinnit eivät enää häntä kiinnosta, mutta biokaasulaitoksessa olisi tilaisuus ottaa omia peltoaloja tehokkaampaan käyttöön. Biokaasutuonnon hyvä puoli on myös se, että biomassasta syntyvä metaani otetaan talteen.

– Minun näkemys on, että tässä vaihdetaan lehmän tilalle biokaasulaitos. Mikrobit toimivat ja mädättävät massan ihan samalla tavalla kuin lehmän pötsissä, hän selittää.

Rissanen ei ole varma onko kaasu kuitenkaan viljelijän kannalta laitoksen tärkein tuote.

Biokaasun ohella laitoksessa syntyy kierrätyslannoitetta. Biomassan tuotanto voi olla hyvinkin vaihtoehto tuotannon lopettamiselle, jota kalliit lannoitteet edesauttavat tällä hetkellä.

– Esimerkiksi näillä lannoitteiden hinnoilla viljan viljelijän on haastavaa päästä edes nollatulokseen, Rissanen arvioi.

Logistisesti suuri kysymys on, kannattaako biomassa kuljettaa Riikinnevalle vai pitäisikö kaasu valmistaa jo pienemmissä yksiköissä ympäri aluetta. Esko Rissanen kertoo asiasta Leppävirralla. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Jätettä sisään, lopputuotokset hyötykäyttöön

Wega Groupilla ollaan tyytyväisiä paikallisten aktiivisuuteen biomassan osalta. Biokaasulaitos käyttää kaasun tuotantoon massan lisäksi yhdyskuntajätteen orgaanista osaa eli biojätettä ja elintarviketeollisuuden biojätettä. Ulos laitokselta tulee kaasun ja lannoitteen lisäksi mädätettä, jota voidaan hyödyntää tiloilla kuivikkeena.

Harkinnassa on myös synteettisen kaasun tuotanto. Synteettistä kaasua syntyy, kun yhdistetään vetyä ja hiilidioksiidia. Kannattavuuslaskelmia tehdään yrityksessä tämän kevään aikana.

– Vuodessa 50 gigawattituntia tuottavan biokaasulaitoksen kustannus on noin 30 miljoonaa euroa, mutta jos mukaan otetaan synteettinen kaasu summa nousee jopa 100 miljoonaan euroon, kertoo Wega Groupin operatiivinen johtaja Toni Hemminki.

Biokaasulaitos rakennetaan Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen läheisyyteen. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Viime viikolla hallitus linjasi valmistelevansa toimia Suomen energiaomavaraisuuden parantamiseksi.

Tarkoitus on nopeuttaa siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin. Toimilla lisätään kotimaista energiantuotantoa, tuetaan fossiilista energiaa korvaavan uuden teknologian hyödyntämistä, parannetaan kaasun huoltovarmuutta ja lisätään energiatehokkuutta.

Hemmingin mielestä tukia on jo riittävästi. Nyt tärkeää olisi sujuvoittaa lupaprosesseja.

– Tämän kokoluokan laitoksessa ympäristöluvat ja ympäristövaikutusten arviointi sanelevat pääsääntoisesti aikataulua, hän sanoo.

Lähde : yle