Talviasuttava mökki ukrainalaisen perheen käyttöön – vaikuttaako tämä kotitalousvähennykseen?

Minulla on talviasuttava mökki. Olen harkinnut mökin väliaikaista luovuttamista asunnoksi Ukrainan sotaa pakenevalle perheelle. Vaikuttaako tämä kotitalousvähennyksen saamiseen?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Kyllä voi vaikuttaa.

 

Sen lisäksi, että kotitalousvähennyksen saa omassa käytössä olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä, vähennyksen voi saada myös verovelvollisen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä.

 

Vähennystä ei sen sijaan saa, jos asunto tai vapaa-ajan asunto on annettu kokonaan vain sellaisten henkilöiden käyttöön, joita laissa ei ole lueteltu ja tehdään esimerkiksi korjaus- ja kunnossapitotöitä tällaisen käytön aikana. Jos asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa sen sijaan käyttävät samanaikaisesti myös edellä luetellut henkilöt vähennyksen voi saada. Kysymys on myös näytöstä.

Myöskin tällaisten perheen ulkopuolisten henkilöiden käytön lähelle ajoittuvat kotitalousvähennystyöt voivat olla ongelmallisia, koska vähennysoikeus riippuu silloin tapauskohtaisesta harkinnasta.

 

Verohallinnon Kotitalousvähennys asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä -ohjeessa todetaan asuntoon juuri ennen muuttoa tehdystä remontista seuraavaa: verovelvollisen on osoitettava, että asuntoa tai omakotitaloa ei ole annettu tai aiottu antaa muuhun kuin kotitalousvähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Kotitalousvähennystä ei saa, jos asunto korjaustöiden ja tyhjillään olon aikana tai välittömästi sen jälkeen vuokrataan tai otetaan elinkeinotoiminnan käyttöön. Vähennystä ei liioin saa, jos asunto on jonkun muun kuin verovelvollisen tai muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden käytössä.

Lähde:taloustaito