Kuluttajien luottamus talouteen romahti Ukrainan sodan myötä – Tätä synkempiä odotuksia ollut viimeksi loppuvuonna 2008

Myös elinkeinoelämän luottamus oli laskussa maaliskuussa.

KULUTTAJIEN luottamus talouteen on romahtanut maaliskuussa. Se on ollut tätä heikommalla tasolla vain koronakeväänä huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopulla. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1995.

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli maaliskuussa –10,5, kun se helmikuussa oli 0,5 ja tammikuussa –1,7. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon –3,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on –1,7.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–20. maaliskuuta 1 014 Suomessa asuvaa ihmistä.

MAALISKUUSSA odotukset kuluttajan omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat hyvin pessimistiset. Vuodesta 1995 lähtien odotus Suomen taloudesta on aiemmin ollut tätä synkempi vain joulukuussa 2008, Tilastokeskus kertoo.

Maaliskuussa kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilasta oli pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Kuluttajien aikomukset ostaa kestokulutustavaroita seuraavan vuoden aikana olivat maaliskuussa suhteellisen vaisut. Kestokulutustavaroihin kuuluvat esimerkiksi autot.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni maaliskuussa rajusti mutta säilyi kuitenkin keskimääräisellä tasolla. Samaan aikaan työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien omalle kohdalleen kokema työttömyyden tai lomautuksen uhka sen sijaan väheni aavistuksen.

Maaliskuussa kuluttajien arvio ja etenkin odotus inflaatiosta nousivat yhä enemmän pitkän ajan keskiarvojensa yläpuolelle. Odotus inflaatiosta vuoden kuluttua oli maaliskuussa korkein koskaan mittaushistoriassaan 1995–2022.

OMA rahatilanne näyttää kuitenkin monella positiiviselta. Kuluttajat laskivat oman rahatilanteensa olevan entistäkin parempi. Ajankohtaa pidettiin verrattain otollisena säästämiselle mutta erittäin huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle.

Maaliskuussa aikomuksia lainanottoon ilmeni silti aiempien kuukausien tapaan hyvin yleisesti. Kuluttajat ennakoivat myös, että mahdollisuuksia säästämiseen on edelleen melko runsaasti seuraavan vuoden aikana.

Maaliskuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita seuraavan vuoden ajalle yhä huomattavan paljon, Tilastokeskus kertoo.

Kodin peruskorjaamista ja auton ostoa koskevat suunnitelmat olivat maaliskuussa keskimääräisellä tasolla.

MAALISKUUSSA luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori –3,3).

Luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunki­seudulla ja heikointa Itä-Suomessa.

Heikointa luottamus oli Itä-Suomessa (–13,5). Väestöryhmistä opiskelijat olivat tällä kertaa optimistisimpia (–0,2). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat maaliskuussa eläkeläiset (–19,5).

Tilastokeskuksen mukaan luottamus talouteen vähenee tavallisesti ihmisen ikääntyessä ja toisaalta lisääntyy tulojen kasvaessa. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset.

HYPON pääekonomisti Juhana Brotherus kommentoi kuluttajien odotuksien etenkin Suomen taloudesta olevan nyt äärisynkät.

”Kenties kuluttajien tunnelma on tarpeettoman synkkä Suomen talouden osalta sotauutisten keskellä”, hän sanoi Hypon tiedotteessa.

”Kuluttajien äärisynkkä tunnelma eroaa myös yritysten ja sijoittajien selvästi lievemmästä tulkinnasta talouskehitykselle. Osakemarkkinat ovat laskeneet vain maltillisesti Suomessa toimivien yritysten osalta, ja tuoreet yrityskyselyt euroalueelta sekä kotimaasta kertovat ennemmin talouskasvun hiipumisesta kuin taantumasta.”

MYÖS Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkaisema elinkeinoelämän luottamusindikaattori oli laskussa maaliskuussa.

Yritysten luottamuksen lasku ei EK:n mukaan kokonaisuutena kuitenkaan ollut läheskään samaa luokkaa kuin koronakriisin alussa.

”Yritykset ovat pystyneet jatkamaan liiketoimintojaan, mutta toimintaympäristö on muuttunut hyvin vaikeaksi kustannusten nousun ja materiaalien saatavuuden näkökulmasta. Toki Venäjän-kauppaa käyville yrityksille tilanne on ollut hyvin vaikea”, kommentoi johtaja Sami Pakarinen EK:n tiedotteessa. lähde; HS