Näitä liikenteen hintoja uhkaa korotus – yli 150 000 henkilöä voi saada tuntuvan lisälasku

Helsingin seudun liikenteessä (HSL) pohditaan muutoksia pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen ja sen hinnoitteluun.

HSL selvittää vaihtoehtoa nykymallille, jolla muutettiin kuntarajoihin perustuneet matkalippualueet ABCD-vyöhykkeiksi vuonna 2019.

”Selvitämme vaihtoehtoisia tariffimalleja, joita tällä seudulla voisi olla. Useita malleja on tutkittu ja on päädytty erilaisiin vyöhykemallivariaatioihin. Tarkoituksena oli kartoittaa, onko nykymalli paras”, HSL:n data-analyytikko Touko Väänänen kertoo Talouselämälle.

HSL:n kaavailuihin kuuluu neljä uutta vaihtoehtoista mallia:

1. Nykyisen vyöhykemallin muunnos, jossa C- ja D-vyöhykkeillä on yhteinen CD-lippu.

2. Kolmen vyöhykkeen ABC-malli, jossa C- ja D-vyöhykkeet yhdistettäisiin C-vyöhykkeeksi.

3. Kolmen vyöhykkeen ABC-malli, jossa B- ja C-vyöhykkeet yhdistettäisiin B-vyöhykkeeksi ja nykyinen D-vyöhyke muuttuisi C-vyöhykkeeksi.

4. Tasahinnoittelu, jossa koko HSL-alueella olisi vain yksi hinta ja lippu.

Kaikissa malleissa korotettaisiin kausilipun ja kertalipun hintaa AB-alueella, joka kattaa suurimman osan Helsinkiä, osia Espoosta ja Vantaasta sekä Kauniaisen. AB-alueella asuu noin miljoona ihmistä HSL-alueen 1,3 miljoonasta asukkaasta.

Nykyisin Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla eli vyöhykkeillä A, B ja C pitää ostaa vähintään AB- tai BC-lippu sen mukaan, millä alueella liikkuu. AB-alueen kausilipun hankkineita on ylivoimaisesti eniten. Lähes 160 000 täysikäisellä henkilöllä on voimassa oleva AB-alueen 30 vuorokauden kausilippu.

AB-aluetta koskeva korotus olisi suurin kolmannessa mallissa, jossa B- ja C-vyöhykkeet yhdistettäisiin B-vyöhykkeeksi ja nykyinen D-vyöhyke muuttuisi C-vyöhykkeeksi.

Kolmannessa mallissa korotusta tulisi 10,60 euroa kuussa, koska laajentuneen AB-alueen 30 vuorokauden kausilipun hinta täysi-ikäiselle olisi mallissa 75,90 euroa. Nykyinen 30 vuorokauden jatkuvan tilauksen kausilipun hinta täysi-ikäiselle AB-alueella on 65,30 euroa. Muut mallit nostaisivat AB-alueen aikuisten kuukausilippujen hintaa 2,20–5,50 eurolla.

Toisin kuin muissa malleissa kolmannessa mallissa olisi mahdollista ostaa pelkästään Helsingin kantakaupungin ja sen lähitienoot kattavan A-vyöhykkeen lippu hintaan 62,50 euroa.

Kauempana Helsingistä asuvat taas saattaisivat saada jatkossa lipun halvemmalla. Espoon ja Vantaan uloimmat alueet kattava kuukauden ABC-lippu maksaa nykyään 99,70 euroa ja vieläkin laajemman alueen ABCD-lippu 142,70 euroa.

Toinen malli laskisi kuukausilipun hintaa nykyisellä ABC-alueella 25,30 euroa ja tasahinnoitteluun perustuva neljäs malli peräti 31,20 euroa. Nykyisen ABCD-alueen lipun hinta laskisi kolmannen mallin myötä 56,10 euroa ja neljännellä mallilla peräti 74,20 euroa.

Täysi-ikäisten henkilöiden voimassa olevien 30 vrk:n kausilippujen lukumäärä alueen mukaan:
AB 158 042
ABC 17 839
ABCD 3 759
BC 20 533
BCD 1 244
CD 1 091
D 903

”Selvityksissä ja analyyseissa on havaittu, että seudullisesti paras kehityssuunta lippujen hinnoille olisi, että sisempien alueiden lipunhintoja korotettaisiin jonkin verran ja ulompien alueiden lipun hintoja alennettaisiin. Syy on se, että siten voitaisiin tehokkaimmin vähentää autoilun aiheuttamia haittoja”, Väänänen kertoo.

”Kun lipunhintoja lasketaan ulkoseudulla. Kulkutapamuutos on yleensä automatkoista joukkoliikennematkoihin. Sisemmissä kunnissa taas, erityisesti Helsingissä, kävely ja pyöräily ovat sen verran kilpailukykyisiä kulkutapoja, että kun joukkoliikenteen hintoja nostetaan kaikki eivät siirry autoiluun.”

Väänäsen mukaan ei ole vielä varmaa, toteutetaanko muutosta missään muodossa. Mahdollisten uudistusten toteutumisen ratkaisee lopulta HSL:n hallitus ja omistajakunnat.

”Hanke on osa laajempaa lipputilihanketta, jossa HSL siirtyy uuteen tilipohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään. Tulevaisuudessa matkalippu tallennetaan asiakkaan tilille ja lippua voi käyttää asiakkaalle parhaiten sopivalla tunnisteella, kuten maksukortilla, älypuhelimelle tallennettu maksukortti mukaan lukien, HSL-kortilla tai HSL-sovelluksen lippunäytöllä.”

HSL lähettää esitykset uusista lipuista ja vyöhykemalleista lausunnoille jäsenkuntiin kesäkuussa 2022. Kunnat antavat lausuntonsa elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen HSL:ssä tehdään päätökset jatkokehitykseen vietävistä uusista lipuista ja vyöhykemallista.

Edellisen kerran HSL korotti lippujen hintoja vuoden vaihteessa, kun aikuisten 30 vuorokauden AB-, BC- D- ja CD-kausilippujen hinnat nousivat 2,60–3,30 eurolla. HSL perusteli vuoden vaihteen korotuksia koronan matkustamiseen aiheuttamilla vaikutuksilla. Lähde:Te