Helenin vesivirtamaksuihin jopa 50% korotuksia, kaukolämpöön liki 30% – Kuluttaja-asiamies vaatii muutoksia

Helen korotti kaukolämmön energiahintaa lähes 30 prosenttia sekä syyskaudelle 2021 että talvikaudelle 2022. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kaukolämmön kokonaislasku saisi kasvaa vuodessa korkeintaan 15 prosenttia.

Asiakkaita informoitava paremmin. Kuluttaja-asiamies vaatii muutoksia Helenin, entisen Helsingin Energian tapaan hinnoitella kaukolämpöä. Hintakorotuksia on tehtävä vaiheittain, asiakkaita on informoitava paremmin ja muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin. Tiina Somerpuro

Kaukolämmön hinta lähti syksyllä 2021 nopeaan nousuun, mikä on tuntunut monen kuluttajan kukkarossa.

Helen korotti kaukolämmön energiahintaa 29,9 prosenttia syyskaudelle 2021. Yhtiö teki samansuuruisen korotuksen myös tammikuun ensimmäisenä päivänä voimaan tulleeseen talvikauden energiahintaan. Syynä korotuksiin olivat kasvaneet tuotantokustannukset.

Helen käyttää hinnoittelussaan kuitenkin neljää hintakautta, jolloin yhtä kautta koskeva hinnanmuutos ei kerro suoraan muutoksen suuruutta vuositasolla. Kaukolämmöstä veloitetaan energiamaksun ohella myös vesivirtamaksua, joka voi kuluttaja-asiamiehen mukaan asiakkaasta riippuen olla jopa 40 prosenttia kaukolämpölaskusta.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan kaukolämmön kokonaislasku voi kasvaa vuodessa korkeintaan 15 prosenttia, kuten kuluttajariitalautakunta on aiemmin linjannut.

Lautakunta on antanut aiemmin oman ratkaisunsa siitä, miten vedentoimitusten ja sähkönsiirron hintoja voi korottaa. Kuluttaja-asiamiehen mukaan tämä soveltuu myös kaukolämmön hinnoitteluun.

Lautakunta on linjannut, että hintoja voi korottaa vuosittain enintään 15 prosenttia. Jos muutos on vuodessa alle 150 euroa, prosentuaalinen kasvu voi olla suurempikin. Helen ilmoitti pyrkivänsä siihen, että kaukolämmön kokonaishinnan muutos jää vuositasolla alle 15 prosenttiin.

Vesivirtamaksut saattoivat nousta kerralla jopa 50 prosenttia

Lisäksi kuluttaja-asiamies tarkasteli Helenin tekemiä muutoksia sopimusvesivirtoihin.

Helen ryhtyi elokuussa 2021 tekemään sopimusvesivirran tarkistuksia, jotta ne olisivat kaikilla asiakkailla kaukolämmön kulutukseen nähden oikealla tasolla.

Kuluttaja-asiamies pitää ongelmallisena tapaa, jolla Helenin toteutti vesivirtojen tarkistukset.

Joillakin asiakkailla vesivirta oli jäänyt kulutuksen noustessa selvästi liian pieneksi ja maksut saattoivat tarkistusten myötä kasvaa kerralla jopa 50 prosenttia, kun Helen nosti sopimusvesivirran määrää.

Vesivirran hintaa itsessään ei korotettu.

Helen ilmoitti muutoksesta asiakkailleen kirjeellä kuukausi ennen sen voimaantuloa. Kuluttaja-asiamiehen mukaan muutoksista vesivirrassa on kerrottava hyvissä ajoin. Asiakkailla pitää olla riittävästi aikaa varautua muutokseen esimerkiksi tekemällä tarvittavia korjaus- ja säätötoimenpiteitä kaukolämpölaitteisiin.

Energiateollisuuden kaukolämmön yleiset sopimusehdot edellyttävät, että sopimusvesivirran muuttamisesta tehdään erillinen sopimus. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Helen on poistanut omista ehdoistaan tämän kohdan sillä perusteella, ettei kirjallisia sopimuksia vesivirran muutoksista ole saatu tehtyä asiakkaiden kanssa.

Kuluttaja-asiamies korosti neuvotteluissa, ettei alan vakioehdoista voi poiketa kuluttajien vahingoksi niin, ettei kuluttajansuojan vaatimuksia noudateta esimerkiksi sopimusehtoja muuttaessa. Vesivirran muutoksia ei voi toteuttaa yksipuolisella ilmoituksella, vaan molempien osapuolten on oltava muutoksessa osallisena.

Vesivirtojen hintakorotukset tehtävä vaiheittain ja asiakkaita informoitava paremmin

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Helen ei jatkossa tee yksipuolisesti olennaisia kertakorotuksia kuluttajien sopimusvesivirtaan. Tarvittaessa korotukset on toteutettava vaiheittain pidemmän ajan kuluessa. Tulevista sopimusvesivirran korotuksista on oltava hyvissä ajoin yhteydessä asiakkaisiin ja asiakkaille on selvitettävä muutoksen tausta ja syy.

Kuluttajariitalautakunta linjasi helmikuun seitsemäntenä päivänä antamassa ratkaisussaan, millä tahdilla korotukset ovat vielä kohtuullisia. Lautakunta huomioi, että vesivirran tarkistuksissa oli kyse hinnan ja kulutuksen tasapainottamisesta, eikä hinnan korotuksesta. Lautakunta katsoi, että pääsääntöisesti sellainen korotus, joka nostaa vesivirtamaksua lisäliittymismaksuineen vuositasolla korkeintaan 30 prosenttia on vielä kohtuullinen. Korotus voi olla yli 30 prosenttia, jos muutoksen vaikutus jää vuositasolla alle 300 euron. Lähde; TT