Finnwatch: Yango ja Airbnb eivät maksa yhteisöveroja Suomeen

Finnwatchin mukaan palveluiden Suomessa keräämät tulot on ohjattu sinne, missä verotus on matalaa.

Majoituksia Suomessakin välittävä Airbnb ja kyytipalvelu Yangon taustayhtiö eivät maksa yhteisöveroja Suomeen, kertoo kansalaisjärjestö Finnwatchin tuore raportti.

Finnwatchin mukaan palveluiden Suomessa keräämät tulot on ohjattu sinne, missä verotus on matalaa.

Kyytipalvelu Yangon taustalla on venäläinen teknologiayhtiö Yandex. Finnwatchin mukaan Yangon Suomessa keräämät tulot on ohjattu Yandexin tytäryhtiölle Alankomaihin.

Raportin mukaan Yandexin efektiivinen veroaste Alankomaissa on ollut matalampi kuin maan nimellinen yhteisöverokanta. Syitä tähän voi olla Finnwatchin mukaan useita. Finnwatch pitää mahdollisena, että Yandexin Alankomaihin ohjatut tulot ovat verotusta madaltavan patenttiboksijärjestelmän piirissä.

Yandexin konsernitilinpäätöksen liitetietojen mukaan keskeisin selittävä tekijä ovat yritysjärjestelyihin liittyvät verovapaat tulot, joita sisältyy vuosien 2018 ja 2020 tulokseen. Finnwatchin mukaan Yandex ei vastannut järjestön kysymyksiin aiheesta.

Airbnb löysi uuden reitin

Yhdysvaltaislähtöinen majoitusvälittäjä Airbnb on Finnwatchin mukaan vältellyt aiemmin veroja siirtämällä voittonsa Irlannin kautta Jerseyn saarelle, joka ei verottanut sinne ohjattuja rojaltituloja ollenkaan.

Irlanti esti tämän käytännön vuonna 2020. Airbnb siirsi Finnwatchin mukaa tuolloin aineettoman omaisuutensa ja sen synnyttämät rojaltivirrat Yhdysvaltojen Delawareen, joka tunnetaan paikallisena veroparatiisina.

Airbnb ei kommentoinut Finnwatchille asiaa.

Järjestö: Globaali minimiyhteisövero käyttöön

Finnwatchin mukaan nykyiset toimet eivät riitä kitkemään alustatalousyhtiöiden verovälttelyä.

Järjestön mukaan alustatalousyhtiöiden liiketoiminta ei useimmiten edellytä fyysistä läsnäoloa kohdemarkkinoilla. Kun palvelu toimii ulkomailta käsin, ei markkina-alueille synny verotusoikeutta alustatalousyhtiön tulosta. Yhtiöt pystyvät myös siirtämään voittoja maasta toiseen erilaisten käyttökorvausten muodossa ja sijoittamaan aineettoman omaisuuden matalan verotuksen maihin.

Finnwatch penää yritysverojärjestelmän kokonaisuudistusta, jossa verotettava tulos määritettäisiin konsernitasolla ja verotusoikeus jaettaisiin maiden kesken yhdessä sovitulla kaavalla. Lisäksi järjestö kannattaa kansainvälistä minimiyhteisöveroa.

Järjestön mukaan OECD:n globaalissa yritysverouudistuksessa suunta on oikea, mutta se ei yksin riitä. Jatkossa osa suurimpien alustatalousyhtiöiden tuloksista voidaan verottaa niiden markkina-alueilla, mutta Finnwatchin mukaan tämä ei päde Airbnb:n ja Yandexin kohdalla. Kansainvälinen minimiytheisövero sen sijaan estäisi järjestön mukaan Airbnb:n Jersey-järjestelyn.Lähde:Te