Vakuutusyhtiön mukaan suomalaisilla on vääriä käsityksiä kotivakuutuksen kattavuudesta.

Pohjola Vakuutuksen verkkokyselyn perusteella kaikkia kotivakuutuksesta korvattavia vahinkoja ei tunnisteta. Sellaisia ovat esimerkiksi vahingossa itse aiheutetut äkilliset särkymisvahingot, jotka sattuvat kotona.

”Näitä vahinkoja kuitenkin korvataan laajoista kotivakuutuksista. Lähes 30 prosenttia kyselyyn vastanneista olettaa, että vahinkoja korvataan vain, jos joku toinen on aiheuttanut rikkoutumisen, tai ettei niitä korvata kotivakuutuksesta ollenkaan”, kerrotaan OP Pohjolan verkkosivuilla.

Värää käsitys johtaa Pohjola Vakuutuksen mukaan siihen, että ”korvauksia jätetään hakematta”.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan eniten kotona rikkoutuu puhelimia ja muita äly- ja tietotekniikkalaitteita sekä silmälaseja.

Pohjola Vakuutus julkaisi helmikuussa Asumisen riskiprofiili -verkkotestin, joka koostuu muun muassa huolellisuus- ja varovaisuuskysymyksistä sekä kotivakuutuksen sisältöön liittyvistä väittämistä.äärä

Vakuutusyhtiö huomauttaa kuitenkin, että katoamisvahingot eivät kuulu kotivakuutuksen piiriin, vaikka lähes puolet verkkokyselyyn vastanneista uskoo kodin lähistöllä tapahtuneiden arvotavaroiden häviämisen menevän kotivakuutukseen.Lähde Te