Nämä suomalaiset voivat saada itselleen täysin uutta etuutta – jopa yli 1400 e/kk lisätuloa

Myös avopuolisot ovat voineet saada tämän vuoden alusta saakka leskeneläkettä. Kyseessä voi olla vakuutusyhtiön mukaan suuri summa.

Lesken ja lasten toimeentuloa turvataan kuolemantapauksen jälkeen perhe-eläkkeellä, joka voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Tämän vuoden alussa voimaan astunut muutos toi avopuolisoille oikeuden leskeneläkkeeseen, jos heillä on yhteinen lapsi.

Perhe-eläkkeiden uudistus toi myös heikennyksiä, kun vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneiden leskeneläke muuttui määräaikaiseksi. Leskeneläkettä maksetaan, kunnes puolison kuolemasta on kulunut 10 vuotta.

LähiTapiola Henkiyhtiö teki laskelman uudistuksen vaikutuksista. Arvio kuvaa perhe-eläkkeen määrää esimerkkitilanteessa, jossa 35-vuotias ja 4 500 euroa kuussa bruttona tienaava kuolee. Hänen avio- tai avopuolisonsa on 35-vuotias ja tienaa 3 000 euroa bruttona kuukaudessa. Pariskunnalla 5-vuotias lapsi. Laskelmassa ei ole huomioitu veroja.

Esimerkkilaskelman mukaan muutos kasvattaisi leskeneläkkeen ehdot täyttävässä tapauksessa avopuolison kuukausituloja merkittävästi. Ennen tämän vuoden alkua hän ei olisi saanut lainkaan leskeneläkettä, mutta viime tammikuun alusta alkaen hän olisi saanut sitä LähiTapiola Henkiyhtiön mukaan 1 440 euroa kuussa.

LähiTapiola Henkiyhtiön laskelman mukaan aviopuolison leskeneläkkeen kumulatiivinen heikennys voi taas olla useita satojatuhansia euroa.

”Esimerkkilaskelmassamme määräaikaistamisen vaikutus esimerkkiavioparimme saamaan eläkkeeseen on suuri. Kun aiemman järjestelmän mukaan lesken saama eläke kumulatiivisesti olisi yli puoli miljoonaa euroa, vuodenvaihteen uudistuksen jälkeen määräaikaistuksen vaikutuksesta eläkkeen yhteismäärä jää reiluun 200 000 euroon. Eli ero on lähes 300 000 euroa”, myyntijohtaja Eeli Hulmi kertoo LähiTapiolan verkkosivuilla.

Aiemmin oikeus työeläkelakien mukaiseen lapseneläkkeeseen lakkasi 18 ikävuoteen. Tämän vuoden alussa voimaan astuneen muutoksen myötä oikeutta lapseneläkkeeseen jatketaan 20 ikävuoteen saakka.

Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei koske leskiä, jotka saavat jo leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen vuoden 2022 alkua.

Avoleskille tulee oikeus leskeneläkkeeseen, jos puoliso on kuollut 1. tammikuuta 2022 tai sen jälkeen. Puolisoiden on pitänyt asua yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti, ja heidän alaikäisen lapsensa on pitänyt asua edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa.

Lesken- tai lapseneläkkeen määrä määräytyy kuolleen puolison eläkkeen tai työssäkäyvillä kertyneen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat lesken oma eläketurva sekä lasten lukumäärä. Lähde.Te