Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo, että monet kuluttajat ovat saaneet laskuja sähköyhtiö 356 Hankinnalta, vaikka yhtiön sähköntoimitus päättyi jo viime kesänä.

”Laskuissa peritään aiheettomasti muun muassa 199 euron sopimussakkoja. Laskuja ei pidä maksaa”, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla.

Aiheettomista laskuista varoitettiin myös viime syksynä.

”Sakkoja perustellaan sillä, että asiakas olisi purkanut sopimuksen tai ettei sopimus olisi alkanut kuluttajasta johtuvasta syystä.”

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan sakoille ei kuitenkaan näytä olevan perusteita, koska monessa tapauksessa kuluttajat eivät esimerkiksi ole saaneet lainkaan sopimusvahvistusta tai sopimuksen olisi pitänyt alkaa vasta kun yhtiön sähköntoimitukset olivat jo päättyneet.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan moni on maksanut sähköstä ennakkoon liikaa, eikä ole saanut rahojaan takaisin sen jälkeen, kun sähköntoimitus päättyi.

”365 Hankinnan tulisi edelleen palauttaa asiakkaille nämä saatavat. Asianmukaisia loppulaskuja yhtiö ei ole useinkaan toimittanut. Jotkut kuluttajat eivät ole edes olleet yhtiön asiakkaina sinä aikana, jota perintä koskee.”

Aiheettomista laskuista voi reklamoida laskussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja jos laskujen perintä jatkuu, voi tarvittaessa olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan.

Kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajia yksittäisissä tapauksissa, joissa yhtiö on vaatinut saatavaa käräjäoikeudessa.Lähde:Te