Yksityiset majoituspalvelut: kuluttajansuojalaki ei päde yksityishenkilöiden välisiin sopimuksiin

Airbnb ja vastaavat palvelut voivat tarjota vaihtoehdon hotellimajoitukselle.

Yksityisessä asunnossa yöpymisessä on matkailijalle useita etuja: Kokemus matkakohteesta voi olla aidompi kuin kaupallisiin tarkoituksiin hiotussa hotellissa. Ruokaa voi halutessaan laittaa itse, mikä säästää rahaa ja tutustuttaa paikalliseen ruoka- ja markettikulttuuriin. Lisäksi esimerkiksi perheenjäsenet saavat enemmän yksityisyyttä kuin hotellissa, kun huoneita tai jopa kylpy­huoneita on enemmän kuin yksi.


Yksityismajoituksissa on kuitenkin yksi ratkaiseva ero verrattuna perinteiseen hotellivaraukseen: sopimuskumppanina ei välttämättä ole yritys vaan yksityishenkilö. Tällä on merkitystä etenkin ongelmatilanteissa. Yksityismajoituksen varaaja on enemmän omillaan, sillä kuluttajansuojalaki pätee vain yrityksen ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, ja myös kuluttajariitalautakunta käsittelee pääsääntöisesti vain tällaisia riitoja.


Joskus kuluttajan voi olla vaikea saada selkoa, toimiiko verkkosivusto ainoastaan ilmoitusalustana vai myyjänä. Esimerkiksi yksityishenkilöiden mökkejä välittävä Lomarengas vaikuttaa päällisin puolin alustalta, aivan kuten Airbnb, mutta asiakas tekee sopimuksen suoraan yrityksen kanssa. Kuluttaja-asiamies on linjannut, että alustan velvollisuus on kertoa omasta roolistaan kuluttajalle.

Kuluttajaviranomaisille valitetaan esimerkiksi varatun huoneiston laatupuutteista, kuten siitä, että huoneisto on epäsiisti tai huonokuntoinen. Tällainen riski on todennäköisesti yksityishenkilöltä vuokrattaessa suurempi kuin silloin, kun toimitaan hotellin tai muun ammattimajoittajan kanssa, sillä ihmisten siisteyskäsitykset vaihtelevat.Lähde Kuluttaja