Kesälomat ja matkailusesonki alkavat olla jo lähellä, ja moni viettää lomansa muualla kuin kotona. Sen sijaan, että jättää asunnon pölyttymään tyhjänä, asunnon voi myös vuokrata loman ajaksi ja saada siten lisätuloja.

Vaikka Airbnb-toiminnan eli lyhytaikaisvuokrauksen sallittavuutta on ajoittain puitu oikeudessakin, Suomen vuokranantajien päälakimiehen Tarik Ahsanullahin mukaan omaa asuntoaan tilapäisesti vuokratessa ei tarvitse olla huolissaan.

”Kaupunkien rakennusvalvontojenkin tulkinnan mukaan oman, vakituisen asunnon vuokraaminen tilapäisen poissaolon ajaksi ei ole majoitustoimintaa. Näin ollen tilapäistä Airbnb-toimintaa voi harjoittaa omassa asunnossa ilman huolta rakennusvalvonnan puuttumisesta asiaan”, Ahsanullah sanoo tiedotteessa.

Epäselvyyttä liittyy Ahsanullahin mukaan yksinomaan Airbnb-käytössä oleviin huoneistoihin, koska oikeuskäytännöstä tai lainsäädännöstä ei ole löydettävissä selvää rajaa tavanomaiselle kalustetun asunnon vuokraukselle ja ammattimaiselle majoitustoiminnalle.

Laadi selkeät ohjeet

Mikäli päättää vuokrata asuntonsa lyhytaikaisesti vaikkapa kesäloman ajaksi, on hyvä huomioida muutamia asioita.

Ensinnäkin Ahsanullah suosittelee selkeän ohjeistuksen laatimista osakeyhtiön toiminnasta ja suomalaisista asumiskäytännöistä erityisesti ulkomaalaisia majoittujia varten. Esimerkiksi taloyhtiön vahvistetut järjestyssäännöt kannattaa kääntää englanniksi ja jättää näkyville huoneisoon.

Muista verot ja vähennykset

Huoneistoa vuokratessa on myös hyvä pitää mielessä, että vuokratulo omasta huoneistosta on kokonaisuudessaan pääomatulona verotettavaa. Pääomatuloa on näin maksettava 30 tai 34 prosenttia tuloista riippuen.

Ahsanullah muistuttaa, että omassa käytössä olevan asunnon satunnaisesta vuokraamisesta saadusta vuokratulosta voi kuitenkin vähentää vuokrauksesta suoraan aiheutuneet kustannukset ja vuokrattua asunnon osaa ja vuokrausaikaa vastaavat suhteelliset osuudet koko asunnon kiinteistä kustannuksista.

”Jos koko huoneisto vuokrataan esimerkiksi kahden viikon lomamatkan ajaksi, voidaan verotettavasta tulosta vähentää ainakin puolikas hoitovastike ja kaavamainen kalustevähennys. Kalustevähennys on yksiössä 1,3 euroa päivältä ja tätä isommissa asunnoissa 2 euroa päivältä”, Ahsanullah tarkentaa tiedotteessa.

Vältä verotuksen sudenkuoppa

Verojen maksamisen lisäksi verotukseen voi liittyä eräs sudenkuoppa, jota ei välttämättä tule ajatelleeksi. Myydäkseen oman asuntonsa verovapaasti siinä on pitänyt asua yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. Ahsanullah muistuttaa korkeimman hallinto-oikeuden viimevuotisesta ratkaisusta, jonka mukaan lyhytaikainen vuokraus katkaisee yhtäjaksoisen asumisen.

Ahsanullahin mukaan huolta ei kuitenkaan ole, mikäli asunnossa on jo aiemmin asunut kaksi vuotta keskeytyksettä.

Hyvät kuvat ja markkinointi kunniaan

Ennen kuin tarvitsee huolehtia lyhytaikaisesta vuokrauksesta saatujen tulojen verotusasioista, asuntoon pitäisi löytää lyhytaikainen vuokralainen.

Kokonaisuudessaan vuokramarkkinoilla on pandemian aikana ollut runsaasti tarjontaa, kun taas kysyntää on ollut vähemmän.

Ahsanullah kehottaakin kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, että ilmoituksessa on hyvät kuvat ja esittelytekstissä huoneiston ominaisuuksien lisäksi muualta tuleville matkailijoille hyötytietoa esimerkiksi liikenneyhteyksistä. Lähde:Kl