Veronmaksajien keskusliiton verkkosivuilla käsiteltiin kysymystä, joka koskee velvollisuutta maksaa Yleisradio-veroa.

”Mieheni on asunut pysyvästi Virossa jo kymmenen vuotta, ja hän on Suomen kansalainen. Mieheni saa Suomesta valtion eläkettä, joten hän maksaa eläkkeestään veron Suomeen. Pitääkö hänen maksaa Yle-veroa?” kysyjä kysyi Veronmaksajien keskusliitosta.

Verojuristi Harri Rajalan mukaan kysyjän ulkomailla asuva mies on rajoitetusti verovelvollinen.

”Rajoitetusti verovelvollinen ei ole velvollinen maksamaan Suomeen Yle-veroa”, Rajala kertoo.

Verohallinnon mukaan ulkomaille pysyvästi muuttanut Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan.

Kolmen vuoden kuluttua pois muuttanut yleensä muuttuu rajoitetusti verovelvolliseksi, jolloin häntä voidaan Suomesta muuton jälkeen verottaa vain hänen Suomesta saamistaan tuloista.

Rajala huomauttaa kuitenkin, että jos olennaiset siteet Suomeen katkeavat jo aiemmin, on mahdollista hakeutua rajoitetusti verovelvolliseksi ennen kuin kolme vuotta on kulunut. Henkilö, joka on ollut koko verovuoden rajoitetusti verovelvollinen, ei joudu maksamaan Yle-veroa.

”Rajoitettu verovelvollisuus voi alkaa jo ensimmäisten kolmen vuoden aikana, jos osoitat, ettei sinulla ole olennaisia siteitä Suomeen. Olennaisilla siteillä tarkoitetaan esimerkiksi Suomeen jäävää asuntoa tai kuulumista Suomen sosiaaliturvaan”, kerrotaan Verohallinnon verkkosivuilla.

Lisäksi Verohallinnon mukaan esimerkiksi Suomeen jäänyt puoliso voi merkitä olennaista sidettä.

Ulkomaille muuttanut Suomen kansalainen voidaan katsoa rajoitetusti verovelvolliseksi jo muutosta alkaen, jos hän osoittaa, että olennaiset siteet ovat katkenneet muuttohetkellä. Rajoitettua verovelvollisuutta voi hakea esittämällä siitä vaatimuksen veroilmoituksellaan.

Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2019–2021 Suomesta muutti ulkomaille yhteensä noin 27 000 Suomen kansalaista.

Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi kerättävää Yle-veroa maksetaan 2,5 prosenttia ansio- ja pääomatulojen 14 000 euroa ylittävästä osasta. Veron määrä on enintään 163 euroa. Yleisradioveroa ei tarvitse maksaa, jos tulot ovat alle 14 000 euroa.Lähde: Te