EU-komission ehdotus uudeksi rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi uhkaa tuoda lisäkustannuksia ja vaatimuksia remonteista suurelle määrälle suomalaisia asunnonomistajia.

On mahdollista, että lisävaatimuksia tulisi myös suomalaisille kesämökin omistajille. Ehdotus toisi lämmitettäville kesämökeille velvollisuuden energiatodistuksen laatimisesta. Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen Maarit Haakanan mukaan Suomi yrittää vaikuttaa asiaan siten, ettei kesämökeille tule todistusvelvoitetta.

”Jäsenvaltiot ovat käyneet läpi EU:n neuvoston energiatyöryhmässä komission ehdotuksen ja antaneet kommentit. Sen jälkeen puheenjohtaja teki oman ehdotuksen, joka sekin on käyty läpi. Kyseistä kohtaa ei ollut muutettu puheenjohtajan versiossa. Nyt odotetaan seuraavaa versiota”, Haakana kertoo Talouselämälle.

Haakana huomauttaa, että jos todistusvelvoite tulisi, se koskisi vain tilanteita, joissa kesämökki myydään tai vuokrataan, sekä uudisrakentamista.

Ei ole tiedossa, kuinka monia suomalaisia kesämökkejä vaatimus koskisi. Ehdotuksen sisältämä vaatimus koskisi lämmitettäviä mökkejä.

”On vaikeaa arvioida, kuinka montaa mökkiä asia koskisi ja mitkä niistä olisivat lämmitettäviä rakennuksia.”

Direktiiviehdotuksessa ei mainita suoranaisesti kesämökkejä.

”Direktiivissä mainitaan asuinrakennukset, jotka ovat käytössä vähemmän kuin neljä kuukautta vuodessa tai joiden energian kulutus on enintään 25 prosenttia koko vuoden energian kulutuksesta. Tulkintamme mukaan kesämökit ovat niitä. ”

Komission ehdotusta käsitellään EU:n neuvoston lisäksi Euroopan parlamentissa.

”Neuvottelut voivat kestää jopa kaksi vuotta. Jäsenvaltiot muuttavat kansallista lainsäädäntöään vasta kun lopulliset päätökset direktiivin sisällöstä on tehty”, kerrottiin aiemmin tänä vuonna ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Energiatehokkuutta edistävän valtionyhtiö Motivan mukaan pientalon energiatodistuksen laatimiskustannus on noin 300–400 euroa. Rakennusluvan yhteydessä uudelle pientalolle laaditun todistuksen hinta taas on noin 200–300 euroa.Lähde: Te