Perhe peruutti lomamatkan ja joutui maksamaan 800 euron toimistokulut – kuluttajariitalautakunta: kulut olivat kohtuuttomat

Nelihenkisen perheen matkan peruuttamisesta puolitoista kuukautta ennen matkaa ei kuluttajariitalautakunnan mukaan voi periä 800 euron toimistokuluja. Lautakunta suositti 600 euron palautusta.

Perhe peruutti lomamatkan Kap Verdelle 48 päivää ennen lähtöä. Peruutuksen toimistokulut olivat yhtä suuret kuin matkan varausmaksu. Kuva Sal Rein kaupungin keskustasta talvella 2019. Kuva: AOP
MARJATTA RAUTIO

Kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa matkapaketin peruuttamisesta perittäviin toimistokuluihin.

Kuluttajariitalautakunta katsoi, että nelihenkiseltä perheeltä peritty 800 euron peruutusmaksu on huomattavan korkea, kun kyse oli pelkästään toimistokulujen kattamisesta.

Lautakunnan mukaan toimistokulut eivät saa olla kohtuuttomia ja niillä voidaan periä vain matkanjärjestäjälle todellisuudessa aiheutuneet kulut.

Lautakunta arvioi kohtuullisiksi toimistokuluiksi tässä tapauksessa yhteensä 200 euroa ja suositti, että Tjäreborg palauttaa 600 euroa.

Toimistokulut olivat yhtä suuret kuin varausmaksu

Peruutusmaksun suuruusluokka on määritelty yleisissä matkapakettiehdoissa(siirryt toiseen palveluun) sen mukaan, missä vaiheessa matkustaja peruuttaa matkan.

Etukäteen ilmoitetut toimistokulut voidaan periä siinä tapauksessa, että matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkalle lähtöä.

Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta, mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen sen alkamista, pidätetään matkaa ostettaessa peritty varausmaksu.

Perhe peruutti matkan 48 päivää ennen lähtöä, joten heiltä voitiin periä vain toimistokulut. Tässä tapauksessa ne olivat yhtä suuret kuin perheen maksama 800 euron varausmaksu.

Kap Verden Sal Rein kaupungin ranta kuvattuna talvella 2019. Kuva: AOP

Tjäreborg: Matkustajat hyväksyivät ehdot

Riita alkoi nelihenkisen perheen peruuttaessa viikon mittaisen lomamatkan Kap Verdelle viime syksynä.

Perhe oli varannut matkapaketin viime vuoden keväällä ja peruutti sen 15. marraskuuta. Hieman yli 4 000 euroa maksanut matka olisi alkanut 3. tammikuuta.

Tjäreborg perusteli toimistokulujen määrää sillä, että niistä ilmoitetaan yhtiön lisä- ja erityisehdoissa. Ehtojen mukaan toimistokulujen määrä tilauslennolla toteutettavissa matkapaketeissa on Tjäreborgilla 200 euroa henkilöltä.

Yhtiö katsoi, että perhe oli hyväksynyt ehdot matkaa varatessa. Matkavaraus oli tehty matkanjärjestäjän internetsivuilta, eikä matkavarausta voinut saattaa loppuun ehtoja hyväksymättä.

Tjäreborg ilmoitti noudattaneensa yleisiä matkapakettiehtoja(siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä etukäteen ilmoitettuja toimistokuluja.

Matkustajat vaativat 700 euron palautusta

Matkustajat veivät asian kuluttajariitalautakuntaan ja vaativat, että varausmaksusta palautetaan 700 euroa.

He katsoivat, että 800 euron toimistokulut varauksen peruuttamisesta olivat kohtuuttomat. Matkustajien mukaan vastaava maksu muilla matkanjärjestäjillä oli 80 tai 100 euroa henkilöltä.

Matkustajat huomauttivat, että peruutusmaksua ei mainittu matkavarauksessa, vaan se ilmeni vasta lukemalla tarkemmin erillisiä ehtoja.

Hotellialue Kap Vedellä kuvattuna keväällä 2015. Kuva: Jaana Hevonoja / Yle

Lautakunta: Toimistomaksulla voi kattaa vain todelliset kulut

Kuluttajariitalautakunta korosti päätöksessään, että lain mukaan peruutusmaksun on oltava asianmukainen, perusteltu ja kohtuullinen.

Peruutusmaksu ei saa olla matkanjärjestäjälle aiheutuneita todellisia kuluja suurempi. Matkanjärjestäjän on matkustajan pyynnöstä esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle.Matkanjärjestäjä ei millään tavalla osoittanut sitä, että perityn suuruiset kulut olisivat olleet todelliset.Pauli Ståhlberg

Lautakunta katsoi, että matkan peruuttamisesta aiheutuu yleensä matkanjärjestäjälle joitakin kustannuksia, esimerkiksi työvoimakustannuksia.

– Tässä tilanteessa matkanjärjestäjä ei millään tavalla osoittanut sitä, että perityn suuruiset kulut olisivat olleet todelliset. On myös aika epäloogista, jos perittävät toimistokulut ovat yhtä suuret kuin varausmaksu, sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Toimistokuluissa ei Ståhlbergin mukaan saa ottaa huomioon matkanjärjestäjältä saamatta jäänyttä liikevoittoa. Ståhlberg huomauttaa, että hyvissä ajoin peruttu matka saatetaan myydä uudelleen.

– Kuluilla ei voi kerätä voittoa.

Ståhlberg: 50–100 euroa olisi kohtuullinen toimistokulu

Lautakunta totesi, että lähtökohtaisesti samalla varauksella varattujen ja peruutettujen useiden matkojen toimistokulut ovat matkustajaa kohden yleensä pienemmät kuin yksittäin tehdyt yhtä matkustajaa koskevan varauksen kulut.

Tjäreborg ei selvittänyt, mistä kulut koostuivat, eikä myöskään näyttänyt, että kulut ovat useamman matkustajan kohdalla yhtä suuret henkilöä kohden kuin yksittäisen matkustajan kohdalla.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg sanoo, että olisi hyvä, jos matka-ala yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa tarkistaisi matkapakettien peruutuskuluja koskevia ehtoja. Kuva: Toni Määttä / Yle

Tjäreborg ei kiistänyt matkustajien esittämää tietoa siitä, että muiden matkanjärjestäjien vastaavat maksut vaihtelevat 80 eurosta 100 euroon henkilöä kohden.

– Tapaukset toki vaihtelevat, mutta 50–100 euroa voisi olla aika lähellä tällaista nyrkkisääntöä toimistokuluille, arvioi Ståhlberg.

Ståhlberg sanoo, että 200 euroa saattaa jossain tilanteessa vastata todellisia kuluja. Ne pitää kuitenkin osoittaa.

– Kuluttajariitalautakunnan yksimielisen täysistuntoratkaisun jälkeen voisi olla hyvä, että matka-ala kuluttaja-asiamiehen myötävaikutuksella tarkistaisi tätä ehtoa, hän sanoo.

– Samalla voitaisiin miettiä, millä tavalla siitä saadaan sellainen ettei se johda kohtuuttomuuksiin, ja että se ottaisi paremmin huomioon eri tapausten erityispiirteet.

Matkailualan liitto: Yritykset päättävät itse toimistokuluista

Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen sanoo, että yhtiö on saanut kuluttajariitalautakunnan ratkaisun. Sitä ei kuitenkaan ole vielä ehditty käsitellä, joten hän ei voi kommentoida asiaa tässä vaiheessa enempää.

Virtasen mukaan Tjäreborg on noudattanut matkapakettilain ehtoja siitä lähtien, kun se tuli voimaan heinäkuussa 2018.

Suomen matkailualan liitto (SMAL) ei ota kantaa siihen, mikä on kohtuullinen toimistokulujen määrä tavanomaisessa pakettimatkassa.

– SMAL ei ulkopuolisena tahona pysty arvioimaan, ovatko yksittäisen matkanjärjestäjän matkustajilta kulloinkin perimät peruutuskulut peruutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin pohjautuen liian pienet vai suuret, sanoo liiton lakimies Tarja Luoma.

Luoma sanoo, että matkanjärjestäjillä on käytössä erisuuruisia toimistokuluja, jotka vaihtelevat kunkin elinkeinonharjoittajan tarjoamien matkojen mukaan.Kukin matkanjärjestäjä hinnoittelee toimistokulunsa oman toimintansa mukaisestiTarja Luoma

– Kukin matkanjärjestäjä hinnoittelee toimistokulunsa oman toimintansa mukaisesti. Matkanjärjestäjällä on tähän oikeus, kunhan kulut ovat perusteltavissa.

Jos matkapakettisopimuksessa on sovittu vakiomääräisestä peruutusmaksusta, sen on Luoman mukaan oltava kohtuullinen.

SMAL ei kerää tietoa jäsenyritystensä hinnoitteluun liittyvistä asioista.Lähde:Yle