Asukkaan täytyy itse huolehtia ilmalämpöpumpun ylläpitotoimista. Monelle voi tulla yllätyksenä, että esimerkiksi lemmikkieläimistä lähtevä karva voi tarkoittaa suodattimen tiheämpää puhdistamistarvetta. Suodatin täytyy imuroida tai pestä jopa useammin kuin kerran kuussa.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva on tuottanut yhteistyössä Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpun, Suomen Kylmäliikkeiden Liiton (SKLL) ja alan yritysten Scanofficen ja Maalämpöhuoltokeskuksen kanssa sekä yksityiskohtaisen lämpöpumppujen huolto-ohjeen että lyhyen kotitalouksille suunnatun tiivistelmän ohjeistuksesta.

Listalla on muutama asukkaalle kuuluva toimenpide, joilla ilmalämpöpumppu pysyy kunnossa ja toimii hyvin.

Erityisesti ilmalämpöpumpun sisäyksikön lämmönsiirtokennosto ja puhallin voivat vaatia ammattilaisella teetettävää huoltoa ja puhdistusta. Motiva muistuttaa tilamaan huollon yritykseltä, jolla on Tukesin myöntämä kylmälaiteliiketodistus.

Riittävät kylmäalan toimintaoikeudet ja sähkötöihin tarvittavat urakointioikeudet voi tarkistaa Tukesin toiminnanharjoittajia koskevasta rekisteristä. Kylmäalan pätevyysvaatimukset eivät kuitenkaan koske sellaisia lämpöpumppuja koskevia töitä, joissa laitteen kylmäainepiiriin ei kajota.

Ilmalämpöpumpun asentajalta kannattaa pyytää koulutus laitteen käyttämiseen ja omatoimisiin ylläpitotoimenpiteisiin.

Ammattilaiset säätävät lämpöpumpun asetukset kohdekohtaisesti lämpöpumpun käyttöönottovaiheessa. Maa-, ilma-vesi- ja poistoilmalämpöpumppujen asetukset on hyvä lisäksi tarkistuttaa ja tarvittaessa hienosäätää ensimmäisen lämmityskauden kuluessa, jotta laitteen toiminta on varmasti energiatehokasta, Motiva muistuttaa tiedotteessa.

Muista nämä

• Sisäyksikön suodattimet ja mahdollinen ionisaattori pitää puhdistaa säännöllisesti. Tyypillinen karkeasuodattimen puhdistussuositus on noin kuukauden välein, mutta esimerkiksi kotieläintalouksissa tarve voi olla tiheämpikin. Tyypillisesti karkeasuodatin imuroidaan ja/tai pestään vedellä ja miedolla pesuaineella. Tutustu puhdistamiseen ja suodattimien suositeltuun vaihtoväliin laitteesi ohjekirjasta.

• Ulkoyksiköstä on syytä poistaa tarpeen mukaan esimerkiksi puiden lehdet, risut ja muut roskat, jotka voivat haitata puhaltimen toimintaa tai tukkia ulkoyksikön sulatusvesialtaan.

• Ulkoyksikön sulatus- ja kondenssivedet voi olla ohjattu esimerkiksi viemäröintiin tai suoraan laitteen alle. Sulatusvesien poiston toimintaa on seurattava ja laitteen alle kertyvä jää on poistettava ajoittain.

• Ilmalämpöpumpun viilennyskäytössä syntyy kondenssivettä, jonka poiston toiminta täytyy tarkastaa keväisin ennen ilmalämpöpumpun viilennyskäytön aloittamista. Jos kondenssiveden poisto on tukkeutunut talven kuluessa, viilennyskäytössä syntyvä kondenssivesi voi pahimmillaan aiheuttaa vesivahingon. Lähde:Te