Tunnin junan rakentamisen alkutahdit lyödään Turussa – Helsingin suunnasta ei pääse keskustaan kahteen vuoteen

Helsinki–Turku–Helsinki-junaliikenteen päätepysäkki on Kupittaa parin vuoden ajan 15. elokuuta alkaen.

Uusi päätepysäkki. Helsingistä tulevat junat ajavat parin vuoden Turussa vain Kupittaalle saakka. OUTI JÄRVINEN

Liikennejärjestelyt ovat osa Kupittaa-Turku-ratahanketta, jossa muun muassa rakennetaan kaksoisraide Kupittaan ja Turun rautatieaseman välille. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat voimassa noin kahden vuoden ajan.

Työt Kupittaan ja Turun välisellä rataosuudella aloitetaan maanantaina 15. elokuuta työmaa-alueiden perustamisella ja purkutöiden valmistelulla, jolla varmistetaan sähköradan purkaminen rataosuudelta turvallisesti.

”Tiedostamme, että rakennustyöt ja kahden vuoden liikennekatko vaikuttavat ihmisten arkeen ja erityisesti työmatkaliikenteeseen Helsingin ja Turun välillä huomattavasti. Pitkä katko mahdollistaa kuitenkin sen, että voimme tehdä töitä pääasiallisesti päiväsaikaan. Myös liikenne- ja rakentamisturvallisuus parantuvat, kun töitä ei tehdä junaliikenteen lomassa”, Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä toteaa tiedotteessa.

Valmistuttuaan Turku-Kupittaa tulee olemaan osa mahdollisesti rakennettavaa Helsingin ja Turun välistä Tunnin juna -ratayhteyttä.

Junaliikenteen lisäksi rakennustyöt tulevat vaikuttamaan myös muuhun liikenteeseen väliaikaisten liikennejärjestelyiden ja lisääntyneen työmaaliikenteen muodossa. Ajankohtaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Aurajoen ratasillan urakoitsijaksi GRK Infra

Kaksoisraiteen rakentamisen lisäksi hankkeessa kehitetään Turun päärautatieaseman laiturialuetta sekä parannetaan Heikkilän ratapihaa.

Eräs hankkeen suurimmista rakennuskohteista on nykyisen Aurajoen ratasillan purkaminen ja uuden rakentaminen. Aurajoen ratasillan ja Helsinginkadun ylittävän Nummen alikulkusillan rakennustöiden urakoitsijaksi on valittu GRK Infra Oy.

Aurajoen yli rakennetaan väliaikainen silta työmaan ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Ennen ratasillan purkutöiden aloittamista helmikuussa 2023 rakennetaan nykyisen sillan viereen työsilta, jonka kautta vanha silta puretaan ja uusi rakennetaan. Työsillan rakentaminen alkaa lokakuussa 2022. Työsillalle tulee myös oma kapea kaista jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden käyttöön.

”Yhteys Aurajoen yli säilyy koko rakentamisen ajan, tosin on mahdollista, että lyhytaikaisiin kiertoreitteihin joudutaan myös turvautumaan. Koska jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti kulkee aivan työmaan vierestä, toivomme reittiä käyttäviltä erityistä valppautta ja työmaaliikenteen seuraamista”, muistuttaa työmaapäällikkö Ville Lonka GRK Infrasta. Lähde :T&T