Sorsanmetsästys alkaa lauantaina, poliisi kertoo kohdistavansa valvonnan auringonlaskun hetkiin

Riistakeskuksesta muistutetaan, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee huomioida. Poliisi valvoo tehostetusti metsästystä viikonloppuna.
Vesilintujen metsästys pitää kohdentaa runsaslukuisiin lajeihin kuten sorsaan, taviin ja telkkään (kuvassa) Kuva: Yle, Risto Salovaara    Marjukka Talvitie 

Vesilintujen metsästyskausi alkaa lauantaina 20. elokuuta kello 12 ja jatkuu joulukuun loppuun saakka. Joka vuosi noin 100 000 metsästäjää osallistuu sorsastukseen.

Suomen riistakeskus muistuttaa, että metsästys tulee kohdentaa runsaslukuisiin lajeihin kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään.

Monen vesilinnun kannat ovat taantuneet. Riistakeskuksen mukaan pesimäkanta on Suomessa vähentynyt varsinkin jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla. Laskennat ovat painottuneet Etelä-Suomeen.

– Tutkimusten mukaan taantuman pääsyy on elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Vaikka metsästys ei näytä olevan sorsalajien taantuman syy, tulee metsästäjien kantaa vastuunsa kantojen hoidossa, riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen sanoo tiedotteessa.

Riistainfon verkkosivuilla linnustajat voivat virkistää lajintuntemuksensa.

– Ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon, Alhainen muistuttaa.

Lapissa myös metsähanhen rajoitettu metsästys alkaa lauantaina ja kestää viikon.

Poliisi valvoo aloitusviikonloppuna

Poliisi valvoo tehostetusti metsästystä aloitusviikonloppuna muiden viranomaisten kanssa.

Poliisin mukaan ravintohoukuttimien käyttö vesilintujen metsästyksessä on edelleen lisääntynyt. Ruokintapaikoille kertyy paljon lintuja, ammutaan runsaasti laukauksia ja vilkkain metsästysajankohta osuu auringonlaskun aikaan.

Vesilintujen metsästyksessä viimeiset laukaukset ammutaan usein lähes pimeässä, jolloin linnun tunnistaminen perustuu vain silhuettiin, ja saaliiksi päätyy myös rauhoitettuja lajeja.

Tämän vuoksi poliisi pitää perusteltuna valvonnan kohdentamista vilkkaimmille metsästyspaikoille ennen auringonlaskua. Lähde:Yle