Imatralta löytyi uusi kärpänen

Imatralta on löytynyt hyönteislaji, jota ei ole ennen tavattu Suomessa. Sievänaamiokärpänen (Physocephala rufipes) löydettiin Imatran kaupungin tilaaman Sotkulammen ja Linnansuon asemakaavoitukseen liittyvän luontoinventoinnin yhteydessä.

– Naamiokärpäsiä on Suomessa vain parikymmentä lajia, ja vain kaksi niistä on loppukesällä runsaslukuisia. Kun sattumalta silmiin osunut yksilö ei vaikuttanut kummaltakaan niistä, eikä muutamalta harvinaisemmaltakaan lajilta, päätin pyydystää yksilön, kertoo lajin löytänyt ympäristökonsultti Petri Lampila suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRYltä tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan alustavan määrityksen maalle uudesta lajista on vahvistanut Jere Kahanpää Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Lajia on tavattu aiemmin Virossa ja Etelä-Ruotsissa, joten sen löytyminen Suomesta oli melko odotettua.

Naamiokärpäslaji löytyi sähkölinjan alta purtojuurikasvustosta. Myöhemmissä inventoinneissa paikalta löytyi lisää yksilöitä, joten kyseessä on todennäköisesti pysyvä kanta.

Sievänaamiokärpänen on muiden naamiokärpästen tapaan toukkavaiheessa hyönteisten sisäloinen. Lajin toukka loisii eri kimalaislajeissa.

Lampilan mukaan naamiokärpäsiä tai muita luontaisia loisia ei kuitenkaan pidä syyttää pölyttäjäkadosta.

– Loiset ovat osa arvokasta luonnon monimuotoisuutta, ja kun isäntälajit voivat hyvin, myös niiden loisilla on edellytykset elämään, Petri Lampila sanoo.

Tiedotteessa kerrotaan, että maalle uusi hyönteislaji ei ole automaattisesti uhanalainen. Mahdollinen uhanalaisuusluokka päätetään vasta seuraavassa arvioinnissa. Mahdollisia uhkatekijöitä lajille voivat olla esimerkiksi umpeenkasvu ja vieraslaji komealupiinin levittäytyminen.

Uusia luontaisesti levittäytyneitä kärpäslajeja löydetään Suomesta vuosittain useita, mutta valtaosa niistä on pieniä ja huomaamattomia lajeja, joiden tunnistaminen edellyttää mikroskooppia.

Lähde https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/8990def9-fdcc-4986-b505-186c130f6ef4