Jopa 6 000 euroa tukea – Aurinkopaneeleiden hankintaan voi hakea muutakin tukea kuin kotitalousvähennystä

ARA:n energia-avustusta voi saada aurinkopaneeleiden ja niihin liittyvien laitteistoiden hankintaan, jos energiatehokkuus paranee vähintään 44 prosenttia verrattuna rakentamisen ajankohtaan.
Aurinkopaneelien hankintaan voi saada maksimissaan 6000 euroa ARA:n avustusta. Kannattaa kuitenkin laskea tarkkaan, onko kotitalousvähennys järkevämpi vaihtoehto.
Emmi Virtanen

sumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energia-avustusta voi saada erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja aurinkoenergialaseihin. Avustuksen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi. Esimerkiksi pientalon energiatehokkuuden tulee korjauksen jälkeen parantua vähintään 44 prosenttia verrattuna rakentamisajankohtaan. Arvioinnissa käytetään E-lukulaskelmia, jotka toimitetaan hakemuksen liitteenä.

”Jos rakennuksessa ei ole aikaisemmin tehty muita energiatehokkuutta parantavia korjaustoimenpiteitä, voi olla, ettei avustamisen ehto täyty. Tällöin aurinkopaneeleiden asennuksen ohessa tulisi tehdä myös muita toimenpiteitä”, ARA:n ylitarkastaja Sini Sirén sanoo.

Aurinkopaneeleiden avustus vai kotitalousvähennys?

Avustuksen maksimimäärä on 4000 tai 6000 euroa asuntoa kohden riippuen siitä, paljonko energiatehokkuus paranee. Avustus lasketaan koko toimenpiteen kustannuksista, johon katsotaan kuuluvaksi kaikki siihen liittyvät laitteisto- ja materiaalihankinnat sekä työt. Samaan toimenpiteeseen ei kuitenkaan voi saada sekä energia-avustusta että kotitalousvähennystä. ”Avustuksen hakemista suunnittelevan kannattaa laskea, minkä julkisen tuen hakeminen on kannattavinta. Joissakin tapauksissa kotitalousvähennys on parempi vaihtoehto, jos toimenpiteen kokonaiskustannukset jäävät alhaisiksi tai työn osuus kustannuksista on suuri. Lisäksi tulee huomioida, että energia-avustusta tulee aina hakea ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista, kun taas kotitalousvähennyksen voi hakea töiden valmistuttua”, Sirén tiivistää.

ARA:n avustusta yli 20 erilaiseen korjaukseen

Energia-avustuksen piirissä on yli 20 erilaista energiatehokkuutta parantavaa korjausta, joita ARA voi avustaa. Kuhunkin avustusluokkaan on määritelty prosenttimäärät, minkä verran toimenpiteiden kustannuksista otetaan huomioon avustuksen laskennassa. Itse avustuksen määrä on puolet huomioitavista kustannuksista. Jos asuinrakennukseen esimerkiksi asennetaan aurinkoenergiajärjestelmä ilman kattoremonttia, se kuuluu avustusluokkaan ”lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen”. Tällöin avustuksen määrä on noin 25 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Jos taas aurinkoenergiajärjestelmä asennetaan vesikattoremontin yhteydessä, avustusluokka on ”aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä” ja kustannuksiin lasketaan sekä vesikattoremontti että aurinkoenergiajärjestelmä. Tällöin avustuksen määrä on noin 10 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. ARAn verkkosivuilla on energia-avustuslaskuri, jolla voi arvioida mahdollisesti saatavan avustuksen määrää. Lähde; TM