Sähköyhtiö varoittaa isosta laskusta – Moni rohmuaa nyt liian tehokasta aurinkosähkön tuotantoa katolleen

Varoitus. Verkkoon nähden liian tehokkaat aurinkopaneeli-investoinnit eivät ole kannattavia verkonhaltijan eikä asiakkaankaan näkökulmasta, sanoo Vaasan Saähköverkko.Kuva: Karoliina Vuorenmäki 
Monet hankkivat taloudellista hyötyä tavoitellessaan tavallista tehokkaamman aurinkosähköjärjestelmän. Siinä piilee kuitenkin riski, joka on syytä välttää.

Korkeat energian hinnat ovat siivittäneet aurinkopaneelien suosiota. Kuluttajien olisi kuitenkin hyvä huomioida, että kaikki aurinkosähköjärjestelmät eivät ole verkkoon liitettäviä, muistuttaa Vaasan Sähköverkko tiedotteessaan.

Parhaillaan myydään ennen kaikkea ensi keväänä asennettavia paketteja. Tilausta tehdessä onkin tärkeää varmistaa, että laitteisto on liitettävissä turvallisesti verkkoon.

Monet asiakkaista tavoittelevat paneeleilla taloudellista lisähyötyä myymällä itsetuotetun ylijäämäsähkön omalle sähkönmyyjälleen, toteaa Vaasan Sähköverkon suunnittelupäällikkö Jarmo Leppinen tiedotteessa.

”Tämä on johtanut siihen, että monet hankkivat tavallista tehokkaamman aurinkosähköjärjestelmän, josta sähköä riittää reilusti yli oman tarpeen.”

On kuitenkin hyvä huomata, että kaikki järjestelmät eivät ole liitettävissä sähköverkkoon.

”Ylimitoitettu tuotantolaite voi aiheuttaa sähkön laatuongelman, mikä vaikuttaa paitsi kiinteistöön, jossa laite on asennettu, myös lähiympäristön muihin kiinteistöihin. Ennen aurinkosähkölaitteiston hankintaa on tärkeää varmistaa sen liitettävyys verkkoon.”

Verkkoon liitettävän laitteiston tulee noudattaa käytettäviä standardeja, eikä verkkoon voi sen takia liittää teholtaan liian suuria laitteistoja. Liitettävyyden voi tarkistaa omalta urakoitsijalta tai paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä.

Jopa 30 000 euron lasku

Oman sähköliittymän kokoon nähden ylisuuren tuotantolaitteiston liittäminen verkkoon toisi lisäkustannuksia verkkoyhtiölle ja lopulta myös asiakkaalle.

”Jo yksittäisen ylimitoitetun laitteiston liittäminen voisi edellyttää 30 000 euron muuntamon rakentamista. Nämä kustannukset näkyvät lopulta kaikkien asiakkaiden verkkopalvelulaskulla”, toteaa Leppinen.

Vaasan Sähköverkko näkee, etteivät tällaiset investoinnit ole pitkällä tähtäimellä kannattavia verkonhaltijan eikä asiakkaankaan näkökulmasta, kun puhutaan standardien mukaan mitoitetusta verkosta.

”Tuotantolaitteiston mitoituksessa ja pidemmän aikavälin kannattavuuslaskennassa on hyvä huomioida oma sähkön käyttö sekä mahdolliset muutokset sähkön markkinahinnassa – tämänhetkinen tilanne sähkön markkinahinnassa on poikkeuksellinen.”

Vaasan Sähköverkon verkkosivuilla asiakkaat voivat tarkistaa tuotantolaitteistojen tehorajat eri liittymille. Rajat perustuvat yleisiin verkon mitoitusperiaatteisiin ja standardeihin.

”Jos asiakas on hankkimassa tuotantolaitteistoa, joka ylittää rajat, tulee hänen olla yhteydessä Vaasan Sähköverkon Rakentajapalveluihin varmistaakseen liitettävyyden”, Leppinen sanoo tiedotteessa. Lähde:KL