Jopa 2 400 euron sähkövähennykset ovat tulossa: katso, oletko sinä oikeutettu

Kuluttajaliiton lakimies sanoo, että viestintä asiasta on ollut tulkinnanvaraista ja ympäripyöreää.
Sähkön hinnan ennakoidaan nousevan talvella ennätyskorkealle.Sähkön hinnan ennakoidaan nousevan talvella ennätyskorkealle.
Sähkön hinnan ennakoidaan nousevan talvella ennätyskorkealle.  Jussi Korhonen 
 

Vielä esitysvaiheessa oleva sähkövähennys on mahdollista saada vaikuttamaan verotukseen heti alkuvuodesta.

Ensi vuoden tammi–huhtikuun sähkökulut voi arvioida ja arvion perusteella tilata muutosverokortin. Näin vähennys vaikuttaa koko vuoden veroprosenttiin jo vuoden alusta lähtien.

Jos sähkövähennykseen johtava lakimuutos ennakoidusti hyväksytään, vähennystä voi saada vakituisen asunnon sähkömaksuista, joiden tammi–huhtikuun yhteissumma ylittää 2 000 euroa. Sen ylittävästä summasta vähennys on 60 prosenttia.

Enimmillään vähennys on 2 400 euroa. Vähennys koskee vain energiamaksuja, ei siirtomaksuja.

Sekavaa viestintää
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottivat valmisteltavasta sähkövähennyksestä syyskuussa. Kuluttajaliiton lakimies Kristel Pynnönen sanoo, että viestintä oli tulkinnanvaraista ja ympäripyöreää.

– Kun sitä tekstiä lähti lukemaan, se aiheutti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia.

Pynnösen mukaan tiedotteen muotoilu jätti epäselväksi, koskisiko vähennys tammi–helmikuun aikana tulleita laskuja vai sinä aikana kulutettua energiaa. Niin ikään epäselväksi jäi, että hyödyn voisi saada verotukseen heti alkuvuodesta lähtien.

– Yleensä kotitalousvähennys on sellainen, että se tehdään jälkikäteen. Se huomioidaan, kun tehdään veroilmoitus. Sähkövähennys on erilainen, eli se voidaan jo etukäteen huomioida ensi vuoden verokortissa.

Pynnönen korostaa, että kyseessä on vielä hallituksen esitys, ja näin ollen lopullista viestintää ei olla vielä nähty.

Verohallinto on sittemmin julkaissut verkkosivuillaan täsmällisempiä tietoja esitetystä sähkövähennyksestä.

Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta. Kyseessä on väliaikainen muutos, jonka on tarkoitus olla voimassa vain vuoden 2023 ajan.

Myös jälkikäteen

Verohallinto neuvoo, että jos on hakenut muutosverokortin arvion perusteella, on syytä hakea uusi verokortti, kun toteutuneet sähkökulut ovat selvillä. Toteutuneet kulut on ilmoitettava viimeistään veroilmoituksessa.

Vähennyksen sisältävän verokorttimuutoksen voi tehdä myös sen jälkeen, kun tammi–huhtikuun todelliset sähkökulut ovat tiedossa. Silloin sähkövähennys alentaa veroprosenttia loppuvuoden ajan.

Sähkövähennyksen on tarkoitus mennä osaksi kotitalousvähennystä. Sitä ei kuitenkaan huomioitaisi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa, vaan se myönnettäisiin muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien kulujen lisäksi.

Kotitalousvähennyksessä on sadan euron omavastuu. Jos se on huomioitu jo muissa kotitalousvähennykseen oikeuttavissa menoissa, ei sähkövähennykseen tule omavastuuta lainkaan.

Osa pakettia
 

Sähkövähennys on osa laajempaa pakettia, jolla on tarkoitus vastata energian kohonneiden hintojen vaikutuksiin. Hinnannousut johtuvat suurelta osin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Vaikka alkuvuoden sähkökulut nousisivat yli 2 000 euron, sähkövähennys ei hyödytä pienituloisimpia, jotka eivät maksa niin paljoa veroja, että vähennys olisi mahdollista tehdä.

Jos sähkövähennystä ei voi hyödyntää, niin ikään esitysvaiheessa oleva lakimuutos avaisi mahdollisuuden hakea sähkötukea Kelalta.

Hallituksen esityksen mukaan sähkötukea voisi saada sähköenergiamenoihin, jotka ovat syntyneet vakituisessa käytössä olevassa asunnossa tammi–huhtikuussa.

Tuki olisi 60 prosenttia niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät 400 euron omavastuun. Enintään sähkötukea voisi saada 660 euroa kuukaudessa eli yhteensä 2 640 euroa.

Enimmäismäärän sähkötukea voisi saada, jos sähköenergiamenot olisivat vähintään 1 900 euroa kuukaudessa.

Sähkötuen on tarkoitus olla veroton, eikä se vaikuttaisi muihin etuuksiin. Kuitenkin jos sähkölaskua varten on saanut toimeentulotukea, ei yleensä voisi saada saman laskun perusteella sähkötukea.

Sähkötuen ja sähkövähennyksen lisäksi on jo vahvistettu lakimuutos sähkön arvonlisäveron alentamisesta. Viime viikolla vahvistettu alennus laskee sähkön arvonlisäveron 24 prosentista 10 prosenttiin.Muutos tulee voimaan joulukuun alusta ja on voimassa huhtikuun loppuun. Lähde: IL