Moni vuokranantaja kokee tällä hetkellä paineita korottaa vuokraa, sillä kuluttajahintojen nousu kasvattaa asunnon omistajien kuluja.

Vuokranantajat eivät lähtökohtaisesti voi nostaa vuokria yksipuolisella ilmoituksella, vaan vuokrasopimuksessa pitää sopia korotuksista erikseen, muistuttaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen.

”Vuokralaisen kannattaa tarkistaa, onko vuokrasopimuksessa lainmukainen vuokrantarkistuslauseke”, Saastamoinen sanoo.

Vuokrantarkistuslausekkeeseen pitäisi kuulua riittävän yksilöity peruste ja ajankohta korotukselle. Saastamoisen mukaan esimerkiksi “yleinen hintatason nousu” ei ole riittävän yksilöity peruste vuokrankorotukselle.

Saastamoinen arvioi, että riittävä peruste on esimerkiksi se, että vuokra tarkistetaan jonkin indeksin muutoksen mukaisesti. Myös tiettyjen prosentti- tai euromäärien käyttö riittää. Sopimuksessa voidaan määritellä esimerkiksi, että vuokran suuruus tarkistetaan joka vuosi tammikuun ensimmäinen päivä ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

”Mutta vaikkapa aivan yleinen, yksilöimätön viittaus kustannusten nousuun ei ole riittävä”, Saastamoinen kertoo.

Neuvottelu edessä

Jos lainmukainen lauseke puuttuu, vuokranantaja ei voi päättää vuokrankorotuksen suuruudesta neuvottelematta asiasta vuokralaisen kanssa.

Tällöin vuokrankorotus vähintäänkin viivästyy, sillä hyvän vuokratavan mukaan neuvottelut vuokrankorotuksesta tulee aloittaa ainakin kuusi kuukautta ennen kuin korotus astuu voimaan. Hyvä vuokratapa on ohjeistus, jonka ovat laatineet yhdessä vuokralaisten, vuokranantajien, välittäjien ja isännöitsijöiden järjestöt.

Jos vuokralainen ja vuokranantaja eivät pääse sopuun vuokrankorotuksesta, vuokranantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

”Tämä ei tarkoita, ettei vuokralaisen kanssa kannattaisi aidosti neuvotella ja pohtia yhdessä, millaisilla ehdoilla vuokrasuhde voisi jatkua. Sopu voi syntyä”, Saastamoinen sanoo.

Tyhjät kuukaudet voivat tulla kalliimmaksi

Irtisanominen voi johtaa siihen, että sijoitusasunto jää joksikin aikaa tyhjilleen.

Viime aikoina vuokra-asuntoja on ollut tavallista enemmän tarjolla. Tyhjät kuukaudet tulevat asuntosijoittajalle todennäköisesti kalliimmiksi kuin se, ettei pitkäaikaisen vuokralaisen vuokraa jätettäisiin korottamatta.

Osa vuokralaisista saattaa haluta vaihtaa asuntoa vuokrankorotuksen vuoksi.

”Jos vuokrat nousevat kautta linjan, onko muuttokaan sitten ratkaisu”, pohtii Saastamoinen. ”Myös vuokranantaja voi miettiä, kannattaako aina korottaa niin paljon kuin olisi mahdollista”, hän lisää. Lähde:Te