Verohallinto on tehnyt päätöksen luontoisetujen ensi vuoden arvoista. Vapaan autoedun käyttökustannusten kaavamaiset raha-arvot nousevat kahdella sentillä kilometriä kohden. Autoetu on veronalaista ansiotuloa.

Verohallinnon mukaan autoedun verotusarvo nousee käytännössä 30 eurolla kuussa, ellei autoedun saaja halua käyttää kilometrikohtaista arvoa, joka edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä.

Verohallinnon ylitarkastaja Markus Kauton mukaan vapaan autoedun verotusarvon korotus ensi vuodelle on ”poikkeuksellinen”.

”Olen valmistellut luontoisetupäätöksiä seitsemänä viime vuonna eikä vastaavaa ole ollut ainakaan sinä aikana”, Kautto kertoo.

Korotuksen taustalla on sitten viime vuoden syksyn jälkeen kovasti kallistunut polttoaine ja muun auton käyttövoiman hinnannousu.

”Verotusarvoa päivitetään aina vuosittain muun muassa polttoaineen hintatason perusteella.”Autoetu verotetaan palkkatulona, ja se voi tulla palkan päälle tai sisältyä siihen. Jos etu sisältyy palkkaan, rahapalkkaa vähennetään autoedun verotusarvon verran.

Ajoittain reilusti yli kahden euron noussut bensan litrahinta on tuonut kovia lisäkustannuksia suomalaisille autoilijoille tänä vuonna. Vapaa autoetu on suojannut edunsaajaa hurjilta hinnoilta, koska työnantaja maksaa työsuhdeautosta syntyneet kustannukset, myös yksityisajojen polttoaineet.

Viime vuonna annetun hallituksen esityksen mukaan vapaan autoedun saajia oli vuonna 2019 noin 56 300 ja käyttöedun saajia oli noin 20 700. Käyttöedun saava työntekijä maksaa itse vähintään polttoainekulut. Lähde:Te