Maailman suurimpiin kuuluva vakuutusjätti Allianz sijoittaa suomalaiseen vety- ja metaaniyhtiö Ren-Gasiin. Allianz saa 25 miljoonan euron sijoituksellaan vähemmistöosuuden Nordic Ren-Gas Oy:stä.

Ehkä vielä merkittävämpää sopimuksessa on se, mitä on tulossa. Allianz saa oikeuden rahoittaa sovitun järjestelyn mukaisesti Ren-Gasin projektiportfolion vety- ja metaanilaitoksia. Näistä miljardiluokan hankkeista tehdään erikseen investointipäätökset, kun hankkeet on luvitettu ja valmiiksi suunniteltu.

”Tämä on Allianzin ensimmäinen sijoitus vihreän vedyn liiketoimintaan. Lähdemme nyt yhteistyössä viemään hankkeita eteenpäin, jotta ne ovat sellaisia, joihin he voivat sijoittaa”, Ren-Gasin kehitysjohtaja Matti Rautkivi sanoo.

Ren-Gasilla on viisi julkistettua vety- ja metaanihanketta Lahdessa, Tampereella, Porissa, Kotkassa ja Mikkelissä. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa yhteensä kahden miljardin euron projektit vuoteen 2030 mennessä. Tähän tarvitaan syvätaskuinen sijoittaja ja juuri sellainen on Allianz, joka on Euroopan suurin infrastruktuurisijoittaja.

”Olen vakuuttunut, että yhteistyö Allianzin kanssa antaa meidän ainutlaatuiselle tiimille paljon, ja luo vahvan pohjan Ren-Gasin power-to-gas- hankkeiden jatkokehitykselle ja rahoitukselle” , sanoi Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala tiedotteen mukaan.

Suursijoittajalla on tarkka seula

Allianzin sijoitusvarallisuus on yli 700 miljardia euroa ja hankkeet arvioidaan perusteellisesti.

”Syyni on tarkka. On ollut hieno huomata, että kun olemme tehneet hankkeet strukturoidusti, niin pääsemme tällaisista seuloista läpi”, Rautkivi sanoo.

Kuinka vahvasti Allianz nyt on sitoutunut investoimaan suomalaiseen vedyn ja metaanin tuotantoon?

”He tuskin laittaisivat 25 miljoonaa euroa likoon elleivät haluaisi sijoittaa hankkeisiin. Heidän bisneksensä on sijoittaa infrastruktuuriin. Mutta toki, jos hankkeissa tapahtuisi jotain sellaista etteivät he voi riskiä kantaa, he eivät sijoita”, Rautkivi sanoo.

Ren-Gasin omistajiin kuuluu myös Cargotecin suuromistajana tunnettu Ilkka Herlin. Nyt Ren-Gasin hallitukseen tulee edustaja myös Allianzista.

Kaasupolttoainetta raskaaseen liikenteeseen

Ren-Gasin suunnitelmana on ensin valmistaa uusiutuvalla sähköllä vetyä ja jalostaa sitä metaaniksi raskaaseen liikenteeseen. Yhtiö voi tuottaa myyntiin myös vetyä, kun sille syntyy kysyntää esimerkiksi liikenteessä.

Yhtiön laitokset tuottaisivat valmistuttuaan noin viidenneksen Suomen raskaan liikenteen polttoaineesta. Laitosten kannattavuutta parantaa hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa.

Hankkeiden kokoluokan on oltava suuri, jotta ne kiinnostava Allianzin kaltaista sijoittajaa.

”Noin 500 miljoonaa euroa on heillä minimikoko, kun he lähtevät katsomaan hankkeita. He tulevat olemaan ankkurisijoittaja. Mukaan tulee todennäköisesti samankaltaisia sijoittajia ja projekteille haetaan myös velkarahaa”, Rautkivi sanoo.

Suurinvestointeja tiedossa. Ren-Gasin kehitysjohtaja Matti Rautkivi (vasemmalla) sanoo Allianz-yhtiön vakuuttuneen Suomen suunnitelmista päästöjen vähentämisessä ja vetytalouden edistämisessä.   Joel Maisalmi 

Allianz oli Fortunen listauksen mukaan viime vuonna liikevaihdoltaan Euroopan seitsemänneksi suurin yritys. Vakuutusjätti on aiemmin sijoittanut Suomessa sähköverkkoyhtiö Eleniaan ja tuulivoimahankkeisiin.

”Pidämme suuressa arvossa Ren-Gasin vahvaa analyyttistä lähestymistapaa, ja toimintamallia kehittää uusiutuvan energian power-to-gas- hankkeita olemassa olevien voimalaitosten ja kaukolämpöjärjestelmien yhteyteen, mikä mahdollistaa sektori-integraation hyötyjen maksimoinnin kaikille osapuolille”, sanoi Allianz Capital Partnersin infrastruktuurisijoituksista vastaava johtaja Michael Pfennig torstaina julkistetun tiedotteen mukaan.

Suomen päästötavoitteet vakuuttivat investoijaa

Suomen suunnitelmat ilmastopäästöjen leikkaamiseksi vakuuttivat suursijoittajaa.

”He kävivät Suomen sitoutumisen päästövähennystavoitteisiin ja vihreän vetyyn aika tarkkaan läpi ja olivat kohtuullisen vakuuttuneita, että Suomessa on vahva tahtotila tätä viedä eteenpäin”, Rautkivi sanoo.

Rautkiven mukaan suunnilleen ensi kesänä Ren-Gasilla voi olla valmius ensimmäisiin investointipäätöksiin. Pisimmällä hankkeet ovat Tampereella ja Lahdessa, joissa meneillään on ympäristövaikutusten arviointi eli yva-selvitysten tekeminen.

Yhteensä Ren-Gasin hankkeet tuottaisivat kaasupolttoaineita määrän, joka vastaa 250:tä miljoonaa litraa dieseliä. Hankkeet vähentäisivät Suomen hiilidioksidipäästöjä miljoona tonnia.Rautkiven mukaan Ren-Gas aikoo vielä julkistaa lisää vetyhankkeita Suomeen. Lähde:Te